Nieuws

'Het hele onderwijs staakt op 15 maart'

Op 15 maart, een week voor de Provinciale Statenverkiezingen, organiseren de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV een onderwijsstaking. Daaraan doen alle sectoren mee, van basisschool tot universiteit, zo kondigde de AOb dinsdag aan in De Volkskrant. 

De PO-Raad benadrukt dat het belangrijk is dat serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en urgente problemen kampt. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. Het is dan ook van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. De PO-Raad maakt zich daarom onder meer hard voor een eerlijk salaris voor werknemers in het primair onderwijs en het verminderen van de werkdruk. In 2017 en 2018 deed ze dat ook als partner in het PO-front. Dat was een unieke samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties, waarmee veel is bereikt (270 miljoen voor salarissen en 430 miljoen om werkdruk te bestrijden). In oktober vorig jaar stopte het PO-front.

Tegelijkertijd is de agenda van de PO-Raad breder en wil ze zich ook focussen op andere issues, zoals het inhalen van tekorten op de lumpsumbekostiging (materiele instandhouding), het ongedaan maken van bezuinigingen op de onderwijsachterstandsmiddelen, het schrappen van de bezuiniging (doelmatigheidskorting) en verdere investeringen in de kwaliteit van onderwijs (oa investeringen in huisvesting, meer en betere voorzieningen in de klas (bijv. ondersteuning en ICT-voorzieningen), op schoolniveau en bovenschools niveau). In oktober vorig jaar stopte het PO-front zodat de partijen zich ook op andere onderwerpen konden richten.

De nieuw aangekondigde staking in maart is door AOb en FNV uitgeroepen. De PO-Raad vindt het aan individuele schoolbesturen zelf om te bepalen of ze de actie ondersteunen. Dat heeft ze ook aan De Volkskrant laten weten.
Vakbond CNV en de Algemene Vereniging van Schoolleiders hebben inmiddels laten weten niet mee te doen.

Ondertussen is de PO-Raad blij dat er een onderzoek komt naar de toereikendheid van de bekostiging en dat de Tweede Kamer heeft aangegeven de salariskloof tussen po en vo te willen dichten. 

Lees ook: Handleiding voor schoolbesturen bij de staking van vrijdag 15 maart