Nieuws

'Instroom Pabo's gestegen'

Het beroep van leraar trekt aan. Voor de zomervakantie lag het aantal voorinschrijvingen voor de voltijds opleidingen met 7864 studenten zo'n elf procent hoger dan het jaar ervoor, zo blijkt volgens NRC en het Algemeen Dagblad (AD) uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO).

Het aantal aanmeldingen voor deeltijdopleidingen steeg daarnaast met zo'n dertig procent. Het aantal aanmeldingen voor zij-instroom is met 350 inschrijvingen meer dan verdubbeld. Voor 160 van hen is een gesubsidieerde plek beschikbaar. Begin volgend jaar is duidelijk hoeveel definitieve inschrijvingen voor de opleidingen er zijn.

De PO-Raad vindt het mooi nieuws dat de opleidingen aantrekken. Met een groeiend lerarentekort is het van wezenlijk belang dat er meer goede leraren worden opgeleid en behouden blijven voor het vak. Ze pleit daarbij voor meer ruimte voor zij-instromers. Komend jaar zijn er 160 gesubsidieerde plekken beschikbaar maar het animo is groter. We moeten er alles aan doen om mensen die willen, de kans te geven een lerarenopleiding te volgen, vindt de PO-Raad. Daarbij staat kwaliteit altijd voorop. We willen niet alleen meer leraren, maar meer en goede leraren.
Een soortgelijke reactie heeft ze aan NRC en het AD gegeven.

Uit een peiling van de PO-Raad bleek onlangs dat scholen het nieuwe schooljaar dreigen in te gaan met een tekort van 1300 leraren. Volgens voorspellingen kan dat tekort oplopen tot 4100 fulltime leraren in 2022 en 11.000 fulltime leraren in 2027.