Nieuws

Kamer debatteert over personeelstekort

Op woensdag 6 oktober debatteerde de Tweede Kamer over leraren. De fracties spraken met elkaar over onder andere het leraren- en schoolleiderstekort, de arbeidsmarkttoelage en de loonkloof. Alle partijen waren verheugd met de beschikbaar gestelde 500 miljoen euro, maar tegelijkertijd onderstreepten veel van hen dat de loonkloof nog verder gedicht moet worden. 

500 miljoen voor verbetering salarissen  

Demissionair minister Slob ging in het debat in op hoe de 500 miljoen euro zo snel mogelijk terechtkomt in de sector. Hij gaf aan dat hij naar aanleiding van gesprekken met de sociale partners heeft geconstateerd dat “voldoende landingsgrond is om dit via de cao-tafel te organiseren”.

De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij zullen hierbij, in lijn met de Kamerbrief van Slob, specifiek aandacht hebben voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector.

Arbeidsmarkttoelage

Tijdens het debat kwam ook de arbeidsmarkttoelage ter sprake. Minister Slob gaf aan dat het ministerie van OCW de regeling zo eerlijk mogelijk heeft geprobeerd op te tuigen, maar dat hij luistert naar de ontvangen signalen over ‘grenssituaties’. Hij zegde toe scholen nader te informeren over hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Begeleiding van starters

Minister van Engelshoven benadrukte het belang van het goed begeleiden van startende leraren. De minister begrijpt dat scholen erg druk zijn maar roept op om er alles aan te doen dat dit goed verloopt. De PO-Raad vindt dat de sector hier goede stappen in heeft gezet de afgelopen jaren, ondanks de druk van het lerarentekort. Zo is de uitval van startende leraren de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, en zijn starters tevreden over de begeleiding. Zie ook onze factsheet en de vandaag gelanceerde sectorrapportage

Ook de dalende instroom aan de pabo’s baart minister Van Engelshoven zorgen. Zij wil verder in kaart brengen hoe dit komt. Volgens Van Engelshoven heeft dit onderwerp “de grootst mogelijke urgentie”. Minister Slob benoemde nog de nieuwe methodiek om de personeelstekorten inzichtelijk te maken. De minister hoopt op een hoge respons en roept scholen op om deel te nemen.

Regionale samenwerking minder vrijblijvend

Minister Slob benoemde het belang van regionale samenwerking en wil kijken of hij dit minder vrijblijvend kan maken. De PO-Raad pleit al langer voor het versterken van de regionale samenwerking en de noodzaak om hierin te investeren, bijvoorbeeld in het Samen Opleiden. Zie ook onze infographic met prioriteiten voor een nieuw kabinet. 

Lerarentekort vraagt langetermijnaanpak

In de aanloop naar het commissiedebat over leraren vond er op 29 september een rondetafelgesprek over het lerarentekort plaats in de Tweede Kamer. Voorzitter Freddy Weima schoof namens de PO-Raad aan. De deelnemers waren het er unaniem over eens dat een langetermijnaanpak en structurele investeringen nodig zijn. 

Lees hier meer over in onze position paper of kijk het rondetafelgesprek terug.
 

Downloads

PDF, 244.16 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten