Nieuws

Langetermijnaanpak en -investering nodig voor lerarentekort, zegt de sector in Den Haag

Alle betrokkenen bij het onderwijs zijn het hierover eens: Het lerarentekort verdient een langdurige aanpak en dito investering. Zoveel werd duidelijk tijdens het rondetafelgesprek Lerarentekort dat gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer. Ook PO-Raad-voorzitter Freddy Weima schoof aan.

Tijdens het rondetafelgesprek gingen onderwijswethouders van de G5, vertegenwoordigers van schoolbesturen, bonden en koepelorganisaties in gesprek met onderwijswoordvoerders van negen fracties uit de Tweede Kamer. Freddy Weima benoemde tijdens het gesprek dat “het leraren- en schoolleiderstekort mogelijk de grootste bedreiging is die het onderwijs ooit heeft gekend” met “impact op de onderwijskwaliteit, onderwijskansen en de toekomst van onze kinderen.” 

Eensgezindheid in de sector

Tijdens het gesprek viel de eensgezindheid in de sector op. De genodigden waren het er unaniem over eens dat het personeelstekort in het onderwijs een maatschappelijk probleem is, dat om structurele investeringen en een langetermijnaanpak vraagt. Weima riep de Kamerleden dan ook op om geen steun meer te geven aan incidentele maatregelen, maar om mee te werken aan structurele verbetering op basis van een integraal plan. Het ministerie van OCW, de sectorraden en de bonden zijn volgens de aanwezigen de aangewezen partijen om zo’n deltaplan op te stellen. Weima stipte daarbij aan “dat er al heel veel materiaal ligt, en dat het opstellen van een plan niet veel tijd hoeft te kosten.” 

Samenwerken aan goed onderwijs

Het personeelstekort is een veelkoppig monster. Niet alleen is een integrale aanpak rondom een aantal thema’s nodig (vergroten van de instroom, behoud van leraren, betere begeleiding, taakdifferentiatie en functiespecialisatie vergroten én randvoorwaarden verbeteren), vooral ook is iederéén nodig. Weima benadrukte meermaals het belang van samenwerking. Samenwerking in de regio’s, tussen scholen, besturen en opleidingen, werkgevers en sociale partners, ministeries, en samenwerking tussen overheid, politiek en de sector. 

Marjolein Moorman, wethouder Amsterdam, nam het in haar pleidooi op voor schoolbesturen. Ze gaf aan dat zij als wethouder “nergens zou zijn zonder schoolbesturen”. Moorman vervolgde: “Als je echt solidariteit wilt, wilt samenwerken aan oplossingen, en niet alleen achter de muren van de eigen school wilt kijken, dan heb je schoolbesturen nodig.”

Aan de tafel in Den Haag maakte een deel van de aanwezigen duidelijk dat de landelijke politiek kan bijdragen door te investeren in duurzame samenwerking tussen scholen en de loonkloof tussen het po en vo, na de mooie eerste stap van 500 miljoen euro, verder te dichten. Dat is dan ook wat we van een nieuw kabinet verwachten.

Meer lezen of terugkijken?

Benieuwd naar onze volledige inbreng? Bekijk dan hieronder een fragment van Freddy Weima. Ook is het volledige rondetafelgesprek terug te kijken. Of download onze position paper Lerarentekort. De Tweede Kamer debatteert op woensdag 6 oktober over dit onderwerp.

Rondetafelgesprek 'lerarentekort' Freddy Weima from PO-Raad on Vimeo.

Downloads

PDF, 103.62 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten