Nieuws

Lerarentekort legt smet op zomervakantie

Parttime leraren vragen meer te werken, extra onderwijsassistenten aantrekken en leraren in opleiding inzetten. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die schoolbesturen nemen om het tekort aan leraren na de zomervakantie op te vangen, zo blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder schoolbesturen in het primair onderwijs.

Het primair onderwijs dreigt het nieuwe schooljaar in te gaan met een tekort van zo’n 1300 leerkrachten. Tienduizenden leerlingen gaan hiervan de gevolgen merken. Waar eerdere jaren vacatures op de valreep van de zomervakantie nog vervuld raakten, krijgen schoolbesturen hun formatie dit jaar echt niet meer rond. Meer dan de helft van de besturen heeft nu nog vacatures openstaan voor vaste of tijdelijke werkzaamheden. Bijna een kwart verwacht de vacatures niet meer vervuld te kunnen krijgen en dus geen leraar meer voor een groep te hebben. Een derde van de besturen ervaart nog geen problemen.

De tekorten hebben een negatief effect op de onderwijskwaliteit, zeggen de besturen. Groepen worden groter en besturen vrezen bij gebrek aan leraren leerlingen naar huis te moeten sturen. Daarbij groeit de werkdruk voor het personeel en hebben scholen minder tijd en aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het tekort zorgt daarnaast ook voor ontevreden ouders en onrust in de school.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad maakt zich ernstig zorgen. ,,We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Er moet op de korte termijn een oplossing komen, anders krijgt een hele generatie minder goed onderwijs.’’ Ze roept het kabinet daarom op om met het onderwijs samen structurele en samenhangende oplossingen uit te werken. ,,Ik zie nu te veel hapsnap-oplossingen, te veel los zand. Daar redden we het echt niet mee. We moeten andere doelgroepen gaan opleiden, zij-instromen makkelijker maken, de salarissen moeten omhoog en we moeten nadenken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren.’’

De peiling van de PO-Raad is in lijn met voorspellingen van het Arbeidsmarktplatform PO. Dat geeft aan dat het tekort aan leraren voorlopig groeien. In 2022 wordt een tekort verwacht van 4100 fulltime leraren; in 2027 is dat aantal opgelopen tot 11.000.
Negen op de tien schoolbesturen verwacht in de toekomst te weinig leraren te hebben zo blijkt uit de peiling.

Aan de peiling van de PO-Raad namen 315 schoolbesturen deel. Zij vertegenwoordigen samen ruim een half miljoen leerlingen. De peiling is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek en Advies.

Lerarentekort in de media

Diverse media besteden uitgebreid aandacht aan de peiling en het probleem van het lerarentekort. Rinda den Besten doet haar verhaal onder meer tegen de NOS (journaals en Radio Tour de France), RTL Nieuws en Radio 2. In het BNR-radioprogramma Ask me anything praat ze er een uur over met leraar Thijs Roovers (PO in actie), presentator Jurgen Raaiman en luisteraars. Ook diverse dagbladen besteden aandacht aan de peiling.

De VVD heeft inmiddels Kamervragen gesteld over het tekort.

Downloads

PDF, 639.95 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten