Nieuws

Merel van Vroonhoven: ‘de aanpak van het lerarentekort is te beperkt’

Een betere aansluiting van de lerarenopleidingen op de praktijk, een sterkere regionale samenwerking bij arbeidsmarktvraagstukken en de oprichting van een taskforce om de aanpak van het lerarentekort te intensiveren, dat zijn enkele aanbevelingen uit het rapport ‘Samen sterk voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven. PO-Raad herkent de aanbevelingen en steunt de conclusies. 

Van Vroonhoven is onafhankelijk aanjager en werd vorig jaar door minister Slob aangesteld om te onderzoeken wat er goed gaat en beter kan in de aanpak van het lerarentekort. Zij constateert dat er veel in gang is gezet om de tekorten aan te pakken en dat dit resultaat heeft. De belangstelling om in het onderwijs te werken neemt toe en het animo voor lerarenopleidingen en zij-instroomtrajecten groeit. Dit betekent volgens minister Slob echter niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen: ‘De prognoses van de tekorten zijn onverminderd ernstig. De adviezen van Merel van Vroonhoven geven veel handvatten om daar wat aan te doen. Daarom ga ik aan de slag met de aanbevelingen’, aldus Slob.

Er is meer nodig

,,Er is veel in gang gezet afgelopen jaar en het animo voor het leraarschap groeit, maar om het lerarentekort succesvol aan te pakken is fors meer nodig’’ aldus Merel van Vroonhoven. In het rapport ‘Samen sterk voor elk kind’ benoemt zij aanbevelingen langs vier oplossingsrichtingen. Zo roept zij op om de vrijblijvendheid uit de regionale samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen te halen. Ook pleit zij voor een betere aansluiting tussen lerarenopleiding en de praktijk en het ontsnipperen van het aanbod van lerarenopleidingen. Daarnaast adviseert ze een taskforce (met een programmabureau) op te richten. Deze taskforce moet landelijk regie pakken om de aanpak van de tekorten te intensiveren. Ook roept zij op om de beroepsgroep in de hele linie intensiever en nadrukkelijker te betrekken. 

Lees meer over deze en meer aanbevelingen in het rapport

PO-Raad is positief

De PO-Raad is positief over de aanbevelingen uit het rapport. PO-Raad vindt het belangrijk dat schoolbesturen regionaal samenwerken in de aanpak van de tekorten, iets dat op veel plekken in het land al volop gebeurt. Tegelijkertijd wil de sectororganisatie de regionale samenwerking beter positioneren en de aanpak van de tekorten intensiveren. Ook is een sterke verbinding tussen regionaal en landelijk niveau belangrijk. Kwaliteitsafspraken over instroom en de begeleiding van starters moeten niet vrijblijvend en versnipperd over regio’s gemaakt worden. Dit sluit naadloos aan op de ambitie van de sectororganisaties om alle toekomstige studenten op te leiden volgens het principe van ‘Samen Opleiden’. 

Ook is de PO-Raad positief over het advies om een taskforce op te richten, om minder versnipperd en met meer slagkracht de tekorten aan te pakken. Hierbij zijn het borgen van de kwaliteit in de regionale uitwerking en het stimuleren van een landelijk dekkend netwerk van regionale verbanden belangrijke aandachtspunten. Tot slot vindt de PO-Raad het positief dat ook het dichten van de salariskloof wordt aangemerkt als bouwsteen voor succes. De tekorten kunnen niet goed geadresseerd worden zonder oog te hebben voor de waardering van ons onderwijsgevend personeel. De komende periode worden de aanbevelingen uit het rapport verder uitgewerkt. Na de zomer wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De PO-Raad levert graag een bijdrage aan de verdere uitwerking van de aanbevelingen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten