Nieuws

'Met incidenteel extra geld keren we het tij niet'

Hoe kunnen we het oplopende lerarentekort het hoofd bieden? Die vraag stond centraal tijdens het Algemeen Overleg over leraren in de Tweede Kamer. Het lerarentekort is een ernstig probleem en een enorme opgave voor het onderwijs, zegt minister Arie Slob (Onderwijs). Hij ziet echter geen ruimte voor structureel meer geld voor de sector.

Het kabinet zet zich maximaal in om het lerarentekort het hoofd te bieden, zegt minister Slob in de Tweede Kamer. Dat werpt zijn vruchten af, het aantal zij-instromers stijgt bijvoorbeeld fors. Volgens Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) zijn de maatregelen die het kabinet neemt niet voldoende: ,,Met incidenteel extra geld keren we het tij niet. Er is structureel geld nodig om structurele problemen, zoals het lerarentekort, op te lossen.’’

Ook de PO-Raad denkt dat er meer nodig is om de problemen rondom het lerarentekort het hoofd te bieden. Om werken in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken moeten er stappen gezet worden naar eerlijke salarissen voor al het personeel en naar het verkleinen van het loonverschil met het voortgezet onderwijs. 

Minister Slob noemt de roep om meer geld ‘legitiem’, maar geeft aan dat het kabinet al veel geld heeft geïnvesteerd in onderwijs. ,,Dit is het bedrag dat ik tot mijn beschikking heb’’, zegt hij tegen de Tweede Kamerleden. ,,In de najaarsnota gaat het kabinet op zoek naar incidentele middelen voor het onderwijs, dat heeft de minister-president tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen toegezegd. Het is daarbij wel van belang dat er een nieuwe cao wordt afgesloten door de sociale partners.’’

Eerder suggereerde zowel de minister als de premier dat er voor de cao nog 285 miljoen op de plank ligt waarmee een flinke verhoging van salarissen mogelijk is. Deze referentieruimte is echter geld dat het Rijk jaarlijks standaard beschikbaar stelt om de stijgende personeelskosten van te betalen.

In gesprek met premier Rutte

Op 16 oktober gaan de PO-Raad, VO-raad en de vakbonden in gesprek met premier Rutte en minister Slob over noodzakelijke investeringen in het onderwijs die volgens hen nodig zijn. De sociale partners pleiten voor een noodpakket voor 2020 waarmee de werkdruk en het lerarentekort verder aangepakt kunnen worden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten