Nieuws

Minister maakt geld vrij voor zij-instromers

De PO-Raad vindt het goed nieuws dat minister Arie Slob (Onderwijs) het subsidieplafond voor zij-instromers heeft verhoogd. De minister heeft daarvoor geld gevonden in de bestaande begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het opleiden van zij-instromers helpt in de aanpak van het lerarentekort en is een van de speerpunten van de PO-Raad geweest in het gezamenlijke overleg over de aanpak lerarentekort.

Minister Slob gebruikt niet ingezet geld dat gereserveerd stond voor de lerarenbeurs voor de verhoging van de subsidie voor zij-instromers. Er komt daardoor geen nieuw geld beschikbaar, maar de minister maakt op deze manier wel 7 miljoen euro vrij voor zij-instromers.

Dankzij de subsidie wordt het voor schoolbesturen aantrekkelijker om een zij-instromer aan te stellen. Schoolbesturen ontvangen dan een tegemoetkoming voor de opleidings- en begeleidingskosten voor een zij-instromer. PO-Raad heeft eerder dit jaar de Tweede Kamer via een brief gevraagd om de subsidie voor zij-instromers te verhogen. Voor 2018 is er 3,2 miljoen euro beschikbaar waarmee 160 zij-instroomtrajecten kunnen worden gesubsidieerd. Op dit moment is er veel belangstelling voor de zij-instroom en dreigen mensen teleurgesteld te moeten worden. Of de huidige 7 miljoen voldoende is om aan alle aanvragen tegemoet te komen, gaat de PO-Raad nauwlettend volgend.

Aanpak lerarentekort

Minister Slob gaf tijdens het debat in de Tweede Kamer aan dat hij samen met het onderwijsveld, gemeenten, sector- en vakorganisaties werkt aan het werven en behouden van voldoende leraren. Dit doet hij door een regionale aanpak met maatregelen die breed gedragen zijn te combineren met een landelijke aanpak, waar het verhogen van het budget voor de zij-instroom een voorbeeld van is. Voor de aanpak van het lerarentekort in de regio trekt minister Slob 13 miljoen euro uit. De PO-Raad kan zich goed vinden in de aanpak van de minister, maar blijft aandacht vragen voor het belang van het verhogen van de lerarensalarissen. Leraren hebben een ruime salarisstijging gekregen, maar het bedrag dat het kabinet beschikbaar stelde is niet voldoende om in het primair onderwijs een concurrerend salaris te verdienen in vergelijking met de markt. Ook bepleit de raad dat andere maatregelen nodig zijn, zoals een open en meer diverse toegang tot het beroep van leraar, zodat we ook andere doelgroepen naar de sector halen.

Meer informatie over zij-instroom

Wilt u meer informatie over (wettelijke) kwaliteitseisen ten aanzien van zij-instroom en geinspireerd worden door praktijkvoorbeelden? Lees hier meer over in onze publicatie zij-instroom, een co-productie van de PO-Raad en het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten