Nieuws

Minister wijst te makkelijk naar schoolbesturen als ‘schuldige’ lerarentekort

De PO-Raad is verbaasd dat de minister van Onderwijs de schuld van het lerarentekort in de schoenen lijkt te schuiven van schoolbesturen. In een interview met NH Nieuws zegt de bewindsman dat zij de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan om personeel te behouden.

Dit is onjuist en bovendien een te gemakkelijke voorstelling van de zaken, vindt de PO-Raad. Veel schoolbesturen hebben geanticipeerd op het lerarentekort en hebben er alles aan gedaan om leraren te behouden. Met extra geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord hebben zij in 2016 ruim zesduizend voltijds leraren kunnen aannemen of in dienst kunnen houden, concludeerde de Inspectie van het Onderwijs eerder nog.

Het lerarentekort is een gezamenlijk probleem dat we gezamenlijk moeten oplossen en waar we ook allemaal hard aan werken, benadrukt de PO-Raad dan ook. Ze is teleurgesteld dat de minister beschuldigend naar de besturen wijst. Juist nu is het belangrijk om de krachten te bundelen.

Om het lerarentekort te helpen oplossen, werken schoolbesturen zelf onder meer aan het verder verbeteren van hun HRM-beleid om zo het vak aantrekkelijker te maken. Ze pleit verder voor meer mogelijkheden om leraren op te leiden en hogere salarissen. Lees meer over onze inzet en visie op onze speciale webpagina www.poraad.nl/aanpak-lerarentekort.