Nieuws

Ministers maken ruimte voor noodplannen voor lerarentekort 

Minister Slob heeft schoolbesturen uit de G5 uitgenodigd om noodplannen voor het lerarentekort uit te werken. De minister erkent hiermee het lerarentekort op sommige plekken ongenadig hard toeslaat en dat een intensivering van de maatregelen nodig is. De PO-Raad vindt het positief dat er meer aandacht is voor de urgentie van het lerarentekort. Tegelijkertijd constateert zij dat ondanks alle maatregelen de tekorten blijven oplopen en dat een belangrijke structurele maatregel, namelijk het dichten van de salariskloof, niet wordt genoemd.   

Het tekort stijgt minder hard, maar zorgen nemen toe

In de Kamerbrief van 16 december 2019 schrijven onderwijsministers Van Engelshoven en Slob dat het voorspelde tekort in het primair onderwijs is bijgesteld naar bijna tweeduizend fte in 2024. Dit is minder dan eerder werd voorspeld, maar komt bovenop de huidige tekorten. Het verrast de PO-Raad niet dat de prognoses zijn bijgesteld. Schoolbesturen en scholen zetten alles op alles om de tekorten het hoofd te bieden. Zoals ook uit de Kamerbrief arbeidsmarkt leraren blijkt, is het de sector gelukt om meer leraren aan te trekken, de uitval van startende leraren te verminderen en is de instroom in de WW gekelderd. Bovendien heeft inmiddels de helft van de leraren een voltijdsaanstelling en heeft slechts 14,4% van de leraren een aanstelling van minder dan 0,5 fte. 

Ondanks deze inspanningen blijft het tekort enorm. Ook de ministers geven aan dat ‘de cijfers voor de langere termijn blijven oplopen. In sommige regio’s, waaronder in de grote steden, zijn de tekorten nu al zo groot dat de kwaliteit van onderwijs onder druk komt te staan.’ Recente cijfers tonen overigens aan dat de regionale verschillen nog groter zijn dan vorig jaar.  

Laaghangend fruit reeds geplukt

Het lerarentekort zorgt ervoor dat scholen en schoolbesturen tegen grenzen aanlopen, dit dwingt hen om noodmaatregelen te treffen. Al het laaghangend fruit is immers al geplukt. De tekorten blijven toenemen, want ieder jaar verlaten er meer leraren onze sector dan dat er binnenkomen. Dit vraagt om een andere aanpak, bijvoorbeeld het verminderen van onderwijstijd. Momenteel worden de kansen voor een verlaging van de urennorm nader onderzocht. Dit naar aanleiding van een brief van de PO-Raad en sociale partners eerder dit jaar. De PO-Raad vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om de onderwijskwaliteit zo hoog mogelijk te houden in tijden van groeiende korten. 

Aandacht voor noodplannen, maar niet voor structurele oplossingen

Het ministerie is in gesprek met schoolbesturen, de Inspectie van het Onderwijs en gemeenten van de G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere). Samen kijken zij wat er nodig is om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Eind januari volgen de eerste noodplannen voor Amsterdam en Den Haag. Later volgen Rotterdam, Utrecht en Almere. De PO-Raad ondersteunt de schoolbesturen die de noodplannen uitwerken en zorgt dat alle opgedane kennis breed in het land gedeeld wordt. 

De PO-Raad vindt het positief dat de onderwijsministers ook inzien dat noodmaatregelen, met behoud van onderwijskwaliteit, nodig zijn. Maar een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. De PO-Raad blijft dringen om de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten. 

Meer info?

Download de Kamerbrief
Lees het nieuwsbericht van het Ministerie van OCW
 

Links & downloads

Noodplan Rotterdam.pdf
PDF, 2.3 MB