Nieuws

Opnieuw meer studenten naar de pabo

Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is met 9,5 procent toegenomen, dit meldt de Vereniging Hogescholen. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen.

In totaal zijn er 5205 pabostudenten ingestroomd in het collegejaar 2019/2020. Dit zijn er 452 meer dan in het vorige collegejaar. De deeltijdopleidingen kennen de grootste stijging, zij hebben dit collegejaar 243 meer ingestroomde studenten. Voor de voltijd- en de duale opleidingen geldt dat er respectievelijk 116 en 93 meer studenten ingestroomd zijn. 

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘We moeten wel beseffen dat deze studenten pas over vier of vijf jaar aan het werk gaan als leerkracht, dus daarmee lossen we het acute probleem waarmee veel scholen en ouders kampen nu niet op. Daarom is het zo belangrijk dat hogescholen ook werk maken van flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten.’ De PO-Raad onderschrijft dit.

Meer info?

Lees het bericht op de website van de Vereniging Hogescholen.