Nieuws

Plan ‘1.000 leerkrachten aan de slag’ ligt op koers

Het afgelopen schooljaar hebben 570 uitkeringsgerechtigden uit het primair onderwijs een nieuwe baan gevonden. Het tweejarig plan ‘1.000 leerkrachten aan de slag’ van het Participatiefonds ligt daarmee op koers. Van de 570 werkhervattingen zijn er 383 in het primair onderwijs (waarvan 271 als leer- of invalkracht), 63 in andere onderwijssectoren en 124 buiten het onderwijs, waaronder kinderopvang.

Sinds de zomer van 2018 werkt het Participatiefonds met een nieuwe manier van re-integreren voor onderwijspersoneel met een uitkering. Het doel is om binnen twee jaar 1000 werkelozen aan de slag te helpen. Het gaat daarbij niet alleen om leraren maar bijvoorbeeld ook om onderwijsassistenten en schoolleiders.

Het komend jaar zal het Participatiefonds de aanpak verder intensiveren. Zo gaan matchingsteams in de regio uitkeringsgerechtigde kandidaten koppelen aan schoolbesturen die onvervulde vacatures hebben. Daarnaast gaat het fonds uitkeringsgerechtigden opleiden tot coaches van startende leraren en zij-instromers. Het gaat hier om uitkeringsgerechtigden van met name 55-plus die wel graag terug willen naar het onderwijs, maar niet meer voor de klas willen of kunnen staan. 

Per 1 januari 2019 heeft het Participatiefonds de Regeling Vrijstelling Instroomtoets ingevoerd. Dit houdt in dat werkgevers die na indienstneming van een uitkeringsgerechtigde toch onverhoopt weer afscheid moet nemen van deze persoon, de kosten van de uitkering zonder toets weer bij het Participatiefonds in rekening kunnen brengen.

Minister Arie Slob (Onderwijs) stuurde op 23 augustus jongstleden de cijfers van het Participatiefonds naar de Tweede Kamer. Deze waren een onderdeel van de beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek van de PO-Raad naar de stand van zaken van het lerarentekort.