Nieuws

PO-Raad stuurt brief aan Kamer: personeelstekort vereist volle aandacht   

Maak het aantrekkelijker om meer uren te werken, bevorder de regionale samenwerking en neem tijdelijke geldstromen weg. Dit zijn de hoofdlijnen uit de Kamerbrief van de PO-Raad aan de Vaste Kamercommissies van OCW en SZW. Daarnaast pleit de sectororganisatie voor het verkennen van meer ‘onorthodoxe’ maatregelen zoals het verlagen van het aantal verplichte lesuren. Broodnodig, want de prognoses laten zien dat het tekort aan leraren, schoolleiders en OOP’ers de komende jaren nog meer toenemen.  

Op dit moment is er een tekort van zo’n 9100 fte aan onderwijzend personeel en 1100 fte aan schoolleiding. In de CAO PO is, mede door het dichten van de loonkloof, een goede basis gelegd voor een sterke arbeidsmarktpositie. Maar daarmee is het oplossen van het tekort nog niet in zicht. Hier is meer voor nodig. Het personeelstekort vereist de volle aandacht van het kabinet. In aanloop naar het commissiedebat arbeidsmarktbeleid van 5 oktober, en het commissiedebat leraren en lerarenopleidingen van 13 oktober, benadrukt de PO-Raad de urgentie voor meer actie. 

Maak het aantrekkelijk om meer uren te werken 

Ondanks dat de meeste onderwijsprofessionals tevreden zijn over de omvang van hun aanstelling, blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs dat zo’n vijf procent dit niet is. Daarom pleit de PO-Raad voor het verkennen van mogelijkheden om het fors aantrekkelijker te maken om meer uren te werken. Maar ook het aantrekkelijker maken van combinatiebanen kan helpen. Bijvoorbeeld tussen onderwijs en kinderopvang, waar financiële en juridische belemmeringen het uitwisselen van personeel onnodig complex maken.  

Ook pleit de sectororganisatie wederom voor duurzaam beleid in plaats van tijdelijke en incidentele regelingen en geldstromen. Deze hebben een verstorend effect op de onderwijsarbeidsmarkt. 

Meer lezen?

Download de Kamerbrief. 

 

kinderen in de klas hand opsteken

Downloads

Kamerbrief commissiedebat leraren en lerarenopleidingen
PDF, 235.09 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten