Nieuws

Radio 1: Waarom nog steeds zes weken zomervakantie?

Waarom nog steeds een zomervakantie van zes weken? Waarom de vakantie niet flexibeler spreiden over het schooljaar? ,,We leven in een 24-uurseconomie, maar scholen zitten vast aan een vooroorlogs systeem", reageert een woordvoerder van de PO-Raad op Radio 1 in een item over flexibilisering van onderwijstijden. Ook het lerarentekort komt in het fragment aan de orde. 

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang zit aan tafel en legt nog eens uit wat er zo ingewikkeld is aan het loslaten van de huidige vakanties. ,,Je hebt een stabiele basis nodig en voldoende draagvlak onder ouders en medewerkers". Flexibilisering vraagt, naast goede systemen, om leerkrachten die in staat zijn het onderwijs anders te organiseren. Risico is dat leertrajecten te individueel worden, waarschuwt Vogelzang, terwijl het ook belangrijk is dat kinderen sámen leren. Bovendien heb je door de spreiding van vakanties meer personeel nodig, en zijn er meer afstemmingsmomenten. In het experiment flexibele onderwijstijden bleek dan ook dat flexibilisering niet voor alle scholen is weggelegd.

Toch vindt de PO-Raad het belangrijk dat er voor scholen die dit willen en aankunnen, juist wel ruimte is voor flexibele onderwijstijden. Niet zozeer omdat ouders en medewerkers dan buiten het hoogseizoen op vakantie kunnen (al kan dit de sector wel aantrekkelijker maken om in te werken), maar bijvoorbeeld wél omdat een zomervakantie van zes weken voor veel kinderen te lang is. Kinderen die thuis bijvoorbeeld weinig gestimuleerd worden, kunnen in de vakantie op bepaalde gebieden fors terugvallen.

Lees meer over de lobby van de PO-Raad voor flexibilisering >>

Lerarentekort

Volgende week gaan de eerste scholen weer beginnen. Dan zal blijken in hoeverre scholen erin geslaagd zijn hun formaties rond te krijgen, ondanks het lerarentekort. In het fragment op Radio 1 zegt Vogelzang dat de inspectie de vinger aan de pols te houdt. ,,Er zijn scholen die zeggen: we gaan dit niet redden. Als de kwaliteit niet afdoende is, zullen andere scholen dit moeten gaan opvangen.”

Vorige maand bleek uit onderzoek van de PO-Raad dat basisscholen nog duizenden onvervulde vacatures hadden. Lees hier meer over de aanpak van de PO-Raad tegen het lerarentekort.