Nieuws

Regionale samenwerking stimuleren en ondersteunen

Veel uitdagingen waar scholen voor staan, bijvoorbeeld rondom leerlingendaling, het lerarentekort, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kansengelijkheid, vragen om regionale samenwerking. Met deze notitie willen de PO-Raad, VO-raad, ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS-ABB regionale samenwerking stimuleren en ondersteunen.

De notitie gaat onder andere in op belemmerende en bevorderende factoren voor regionale samenwerking. Ook wordt in de notitie verkend wat de sectorraden en profielorganisaties samen kunnen doen om samenwerking te bevorderen.

Lees de hier notitie Samen werken aan goed onderwijs. Over het belang van constructieve (regionale) samenwerking.

Links & downloads

Notitie regionale samenwerking.pdf
PDF, 1.24 MB