Nieuws

Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanpakken van het personeelstekort in het onderwijs.

De onderwijsarbeidsmarkt kan regionaal verschillen. Door in de regio samen te werken kan een aanpak op maat ontwikkeld worden. Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen in een RAP-regio samen aan de slag. Bijvoorbeeld met het werven en begeleiden van leraren of acties ontwikkelen om huidig onderwijspersoneel te behouden. Nieuw in deze ronde is dat de eis dat het plan van aanpak inzicht geeft op welke manier de regio inzet op strategische personeelsplanning.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan tot en met 29 mei 2022 worden aangevraagd via de website van DUS-I. Uiterlijk 31 juli 2022 wordt de aanvrager op de hoogte gebracht. Het vastgestelde subsidiebedrag zal in zijn geheel worden uitbetaald vóór 30 september 2022. Voor deze aanvraagronde is 8,5 miljoen euro beschikbaar voor het primair onderwijs. Het maximale basisbedrag per RAP-regio bedraagt 192.500 euro en is  aanvullend maximaal 48.125 of 96.250 euro. De aanvulling op het basisbedrag is mogelijk wanneer een groter aantal besturen deelneemt. 

Meer informatie

Lees meer over de subsidieregeling.

PO-Raad over de RAP-regeling
De PO-Raad is positief dat er subsidie beschikbaar gesteld wordt om in de regio het personeelstekort aan te pakken. De sectororganisatie stimuleert regionale samenwerking tussen schoolbesturen en met andere partners. Bijvoorbeeld in de aanpak van het lerarentekort of het Samen Opleiden. Wel heeft de PO-Raad signalen van sommigen van haar leden ontvangen dat de toegankelijkheid van de regeling beter kan. Door de gestelde voorwaarden is het bijvoorbeeld voor eenpitters ingewikkeld om deel te nemen. 
Meubilair

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten