Nieuws

Subsidieregelingen aanpak lerarentekort en leergang bewegingsonderwijs

In 2019 komen er twee nieuwe subsidieregelingen vanuit het ministerie van OCW. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor de regionale aanpak van het lerarentekort en leraren voor het behalen van hun bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. In dit bericht informeren wij u over deze regelingen. 

Regionale aanpak lerarentekort

Het ministerie van OCW wil schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen stimuleren om gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken. Zij kunnen zelf bepalen in welk geografisch gebied de samenwerking vorm krijgt. Dat kan bijvoorbeeld in arbeidsmarktregio’s. 

In totaal is er 9 miljoen euro beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs. De totale subsidie bedraagt 4,5 miljoen euro voor het primair onderwijs. De maximale subsidie per regio bedraagt 250.000 euro. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een regionaal plan van aanpak en bijbehorende begroting een vereiste. Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat er sprake is van cofinanciering. Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2019 worden ingediend. 

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van het ministerie van OCW
 

Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs

Leraren die hun bevoegdheid willen behalen voor het geven van bewegingsonderwijs kunnen hier in 2019 en 2020 subsidie voor aanvragen. Er is jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 750 leraren de post-initiële leergang bewegingsonderwijs volgen aan een van de hogescholen. Ook leraren die in februari 2019 willen starten komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie aanvragen

De subsidie is niet alleen bedoeld voor de opleidingskosten, maar ook voor reiskosten en kosten voor studiemateriaal. Per leraar kan maximaal €4200 worden toegekend. Het aanvraagformulier en meer informatie over de regeling is te vinden op de website van DUO.