Nieuws

Trouw: ‘Paul Rosenmöller wil een landelijk onderwijspact’

In Dagblad Trouw pleit voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller voor een landelijk onderwijspact. Rosenmöller geeft aan dat het onderwijs de komende jaren voor grote uitdagingen staat. Zijn oplossing om ervoor te zorgen dat onderwijskwaliteit behouden blijft? Samenwerking en een breed gedragen langetermijnvisie.

‘Het is voor scholen lastig dat de politiek denkt met een horizon van vier jaar, terwijl het onderwijs denkt met een horizon van vijftien jaar. Wij hebben behoefte aan continuïteit en aan duidelijkheid over de financiering’, zegt Rosenmöller in Trouw. Het deltaplan voor het onderwijs zou in ieder geval moeten gaan over het lerarentekort, krimp en het creëren van meer maatwerk voor leerlingen.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, kan zich vinden in de plannen van Rosenmöller. Het pact moet volgens haar naast het lerarentekort en werkdruk ook gaan over het anders organiseren van lessen en het zorgen voor meer flexibiliteit. Den Besten: ‘We moeten kritisch kijken naar het hele traject van kinderopvang tot universiteit. Veel thema’s zijn gepolitiseerd. Kansengelijkheid is een beetje van links, identiteit is van de confessionelen, de VVD zit op excellent onderwijs. Ik mis een gezamenlijke langetermijnvisie.’