Nieuws

Tweede Kamer: les door onbevoegden in G5 mag niet tellen als onderwijstijd

De Tweede Kamer vindt dat lessen die gegeven worden door onbevoegden niet mogen tellen als onderwijstijd. In de laatste week voor het zomerreces stemde de Kamer voor een motie van GroenLinks, SP, PvdA en D66 die dit moet regelen. De minister gaf scholen in de G5 met een lerarentekort eerder de ruimte om maximaal 22 uur per maand onbevoegden voor de klas te zetten om de tekorten tijdelijk op te vangen.

Verschillende fracties spraken zich in het debat over onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen uit tegen het voor de klas zetten van onbevoegden, ook als het om een noodoplossing gaat. Zo vindt de oppositie dat deze maatregel het beroep van leraar devalueert. Minister Slob gaf aan dat hij de inzet van onbevoegden apart gaat registeren en zal rapporteren aan de Kamer.

De PO-Raad vindt dat de inzet van onbevoegden voor de klas geen duurzame oplossing is voor het lerarentekort. Toch willen scholen in tijden van een toenemend lerarentekort de continuïteit van het onderwijsproces zoveel mogelijk waarborgen, en bij gebrek aan gekwalificeerde leraren zoeken ze naar noodoplossingen.

Grotestedentoeslag Amsterdam

Minister Slob maakte in juni bekend jaarlijks 21 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de plannen van de G5 om het lerarentekort tegen te gaan. Een van de andere plannen binnen de G5 is een grotestedentoeslag in Amsterdam, zodat zij leraren beter kunnen betalen. Hiermee hopen de Amsterdamse besturen lesgeven in Amsterdam aantrekkelijk te maken. De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat niet alleen leraren uit het primair onderwijs een toeslag krijgen, maar ook leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. Zij nam een motie van de SP en het CDA aan die dit van het kabinet vraagt. Minister Slob zegde daarom toe de Amsterdamse besturen te vragen deze docenten ook bij de toeslag te betrekken. Een voorwaarde voor de minister is wel dat deze maatregel geen extra geld kost.  

Toelaatbaarheidsverkaringen en vervoer speciaal onderwijs

Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) gaf voorafgaand aan het debat aan dat er vanwege de coronacrisis een flinke vertraging zit in het aanvragen van de herindicaties voor de verlenging van toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Zowel de minister als de Tweede Kamer vinden het belangrijk dat samenwerkingsverbanden hier coulant mee omgaan, zodat alle leerlingen na de zomervakantie het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben.

Het kabinet maakte in juni bekend dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs niet langer een mondkapje op moeten als zij met leerlingenvervoer naar school worden gebracht. GroenLinks vroeg het Kabinet in een aangenomen motie om deze ontwikkeling te delen met de vervoerders, zodat hier geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten