Nieuws

Twintig scholen uit het po mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil hiermee onderzoeken of flexibele onderwijstijden de kwaliteit van onderwijs op de langere termijn kan verbeteren.

Scholen kunnen zich tussen 1 april 2020 en 1 mei 2020 aanmelden voor het Experiment Ruimte in Onderwijstijd. De duur van het experiment is vijf schooljaren. Meer informatie over het aanmelden is te vinden op de website van het ministerie van OCW. De selectie wordt gemaakt op volgorde van aanmelding. Deelnemende scholen krijgen meer vrijheid rond het aantal, de lengte en de planning van vakanties en schoolweken korter dan vijf dagen. Daarbij mogen zij een beperkt deel van de onderwijstijd door een andere professional laten invullen. Dit kan alleen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en in samenspraak met het schoolteam.

Het experiment staat los van de aanpak van het lerarentekort, maar geeft scholen extra ruimte in de onderwijstijd om te onderzoeken of dit de onderwijskwaliteit op de lange termijn kan verbeteren. Om in aanmerking te komen gelden een aantal belangrijke voorwaarden; een goed doordacht plan passend bij de onderwijsvisie, goede onderwijskwaliteit, waarborging van kansengelijkheid en instemming van de medezeggenschapsraad. Lees hier meer over de voorwaarden.