Nieuws

‘Verhoging deeltijdfactor is geen haalbare oplossing lerarentekort’

Zo’n 15 procent van de leraren in het primair onderwijs staat (enigszins) positief tegenover het verhogen van hun aanstellingsomvang. Tegelijkertijd wil ongeveer 30 procent van de leraren in de toekomst minder werken. Daarmee lijkt het verhogen van de deeltijdfactor geen haalbare oplossing voor het lerarentekort. Dat blijkt de factsheet ‘Deeltijdwerk nader bekeken. Verkenning naar motieven voor deeltijdwerk in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs.

Regelmatig duikt in de discussie rondom het lerarentekort de vraag op of met een verhoging van de deeltijdfactor het lerarentekort in de sector (voor een deel) opgelost kan worden. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat de werknemer werkt en de volledige werktijd. Een belangrijke vraag in deze discussie is of in deeltijd werkende leraren wel meer wíllen werken. Het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs voerde daarom een verkenning uit naar de motieven van leraren om in deeltijd te werken en hun bereidwilligheid om meer te werken.

Ruim 55 procent van de leraren die een online vragenlijst invulden, geeft aan zeker niet meer te willen werken. Slechts een kleine groep is bereid om onder bepaalde voorwaarden hun aanstellingsomvang te willen verhogen. Financiële vooruitgang, interessante taken en een betere combinatie van werk en privé zijn aspecten die het animo om meer te gaan werken, een impuls kunnen geven. Maar volgens de verkenning blijft het ook dan nog de vraag of leraren daadwerkelijk bereid zijn de stap te zetten richting een hogere aanstellingsnorm. Daartegenover staat een grotere groep leraren die juist interesse heeft om minder te gaan werken. Dat kan de tekortproblematiek juist verergeren.

Leraren geven wel aan dat ze in geval van nood tijdelijk willen bijspringen. Bij ziekte van een collega en het ontbreken van een invaller, willen ze voorkomen dat leerlingen de dupe worden en bijvoorbeeld naar huis gestuurd moeten worden. Door het lerarentekort lijken leraren vaker gevraagd te worden om al dan niet tijdelijk meer te gaan werken.

Uit de verkenning van het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs blijkt verder dat leraren overwegend tevreden zijn met hun huidige aanstellingsnorm. Bijna 84 procent van de leraren die meededen aan het onderzoek geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Deeltijdwerk lijkt niet op grote schaal ter discussie te staan, ook niet in tijden van een lerarentekort. Ook leraren die zelf niet in deeltijd werken, hebben weinig problemen met in deeltijd werkende collega’s. Wel vindt een kwart van deze leraren het wenselijk dat hun collega’s de deeltijdfactor zouden verhogen in het kader van het lerarentekort.