Nieuws

VSNU onderzoekt behoefte aan academische opleidingsroute primair onderwijs

De Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) werken gezamenlijk aan het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. Een van de speerpunten van de VSNU is de ontwikkeling van academische opleidingsroutes voor het primair onderwijs. Om meer zicht te krijgen op de behoefte van scholen en schoolbesturen hebben zij een peiling uitgezet. De PO-Raad verzoekt schoolbesturen om hier aan deel te nemen. 

De PO-Raad onderstreept het belang van verschillende opleidingsroutes naar het beroep leraar. De instroom van nieuwe leraren, meer flexibiliteit en maatwerk in de opleidingen zijn belangrijke uitgangspunten bij de aanpak van het lerarentekort. Het is van belang dat iedere student een opleidingsroute kan kiezen die het beste bij hem of haar past. Bovendien zorgt dit voor meer diversiteit binnen de schoolteams. Zo kunnen leraren met verschillende opleidingsachtergronden, talenten en vaardigheden van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. 

De PO-Raad ziet dat de positie van academische leraren in het primair onderwijs steeds beter wordt. Schoolbesturen en scholen zien in toenemende mate de meerwaarde van academisch geschoolde leraren. Ook willen zij steeds vaker aan de slag met kennis uit (praktijkgericht) onderzoek, om hun onderwijs te verrijken.   

Vul de vragenlijst in

Zijn er binnen jouw schoolbestuur academische leraren in dienst en hoe worden zij ingezet? Welke behoefte is er aan academische vaardigheden en is er beleid om academische leraren te behouden? Deze vragen en meer komen aan bod in de vragenlijst. Schoolbestuurders, schoolleiders, beleidsmedewerkers en andere onderwijsprofessionals kunnen via deze link deelnemen. 

De PO-Raad over academische leraren
In de Strategische Agenda van de PO-Raad is vastgelegd dat academisch geschoolde leraren hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed weten te vinden en inzichten hieruit in de schoolpraktijk kunnen toepassen. De PO-Raad vindt niet dat een academische leraar per definitie een betere leraar is. Maar gelooft in de kracht van diversiteit binnen de schoolteams. Een academische leraar brengt andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. 

Meer lezen over academische leraren?
Lees het katern met verhalen uit de praktijk en goede voorbeelden over de inzet van academische leraren.