Salaristabellen

De actuele salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs:

Salaristabellen primair onderwijs per 1 januari 2022 op basis van de cao primair onderwijs 2022 (pdf).

Deze tabellen komen uit de actuele cao voor primair onderwijs. De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022 ondertekend. De cao is bindend voor leden van de PO-Raad.

Historie

Hieronder zijn ook oudere salaristabellen te downloaden: