Samenstelling: 

Deelnemers van de kennisgemeenschap zijn directieleden.
 

Doel: 

Het versterken van de professionele cultuur binnen de eigen school is hierbij de opdracht van de kennisgemeenschap. De kennisgemeenschap is gericht op het versterken van de beroepsidentiteit. Dit gebeurt op basis van regionale organisatie.
 

Activiteiten: 

De activiteiten die de kennisgemeenschap doet zijn het uitwisselen van ervaringen, samenwerken, gezamenlijk reflecteren op de praktijk, het ontwikkelen van (praktijk)inzichten en het oplossen van problemen.
 

Contactpersoon: 

A. Visser 
Vereniging voor Reformatorisch Onderwijs, Papendrecht 
a.visser.augustinusschool@solcon.nl