Thematiek: 

Bestuurlijk overleg aansluiting partnerscholen-studenten (innovaties)
 

Samenstelling: 

Deelnemers aan de kennisgemeenschap zijn directieleden en bestuurders. De kennisgemeenschap werkt op basis van een regionale organisatie.
 

Doel: 

Het delen van ervaringen en het contact met de Christelijke Hogeschool Ede in verband met de aansluiting van de scholen met de studenten en innovaties vormt de opdracht van de kennisgemeenschap. 
De kennisgemeenschap werkt aan de professionalisering en, het verbeteren van de onderwijspraktijk en het versterken van de beroepsidentiteit.
 

Activiteiten: 

Het uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van (praktijk)inzichten vormen de centrale activiteiten van de kennisgemeenschap.
 

Contactpersoon: 

VPCO De Viermaster 
info@vpcodeviermaster.nl