Wetenschap en technologie

Bij het toerusten van leerlingen met basisvaardigheden en competenties om de 21eeeuw aan te kunnen, hoort ook wetenschap en technologie. Aandacht hiervoor in het onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid van leerlingen. Door daarmee hun nieuwsgierigheid te stimuleren, kunnen kinderen ontdekkend leren en leren om creatief problemen op te lossen.

Techniekpact

Deze ambities sluiten aan bij het Nationaal Techniekpact 2020 dat de PO-Raad in 2013 ondertekende. Onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers, topsectoren, regio’s en het Rijk spraken af om het oplopende tekort aan technisch personeel aan te pakken. Dit tekort belemmert de groei van bedrijven en zet daarmee de economische groei van Nederland onder druk. Het Techniekpact telt 22 concrete acties die ervoor moeten zorgen dat leerlingen vaker kiezen voor techniek, een technische opleiding afronden en werk in de techniek vinden. En dat het huidige personeel in de techniek behouden blijft.
Ook hier geldt dat technologie weliswaar moet worden ingebed in het onderwijs, maar dat het geen apart vak moet worden, vindt de PO-Raad.

Meer weten?

Op de website van het Techniekpact is meer te lezen over de acties die de diverse partijen ondernemen om het tekort aan technici op de arbeidsmarkt aan te pakken en wetenschap en techniek op te nemen in het onderwijs. 

Technologie kan ook op een ander vlak een rol spelen, namelijk bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Over deze vorm van technologie en innovatie, is meer te lezen op de themapagina ICT in het onderwijs.