Zestien uur voorschoolse opvang voor ieder kind

De PO-Raad wil dat ieder kind tot vier jaar minimaal zestien uur in de week toegang krijgt tot een voorschoolse voorziening. Dit zogenoemde 'ontwikkelrecht' (dus geen verplichting) moet ervoor zorgen dat minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. Het is namelijk bekend dat deze kinderen hun achterstand gedurende hun schoolloopbaan zelden meer inhalen. 

Ook gaat een een dergelijke basisvoorziening segregatie tegen, omdat kinderen van werkende en niet werkende ouders naar dezelfde voorzieningen gaan. 

Veel steun

Ook de brancheorganisaties van kinderopvang en peuterspeelzalen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Sociaal Economische Raad willen een universele basisvoorziening voor ieder kind.