Samenstelling: 

Vijf schoolbesturen, tien basisscholen en Pabo Edith Stein vormen vanuit Krachtig Meesterschap een kennisgemeenschap waarbij excellente studenten op excellente scholen door middel van inzet op talent en expertise worden ingezet.
 

Doel: 

Studenten kennis laten maken met praktijkgericht onderzoek; excellentie verder ontwikkelen voor verbetering van de onderwijspraktijk; helder communiceren naar buiten toe.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Jos Olthof, Initiator/schoolopleider
0546-456733 / jos@de-stapvoorde.nl

Anne de Jong , onderzoeker vanuit Pabo Edith Stein 
074 851 6100 / anne.de.jong@edith.nl

Ineke ter Haar, projectcoördinator vanuit Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) 
054 654 0917 / i.terhaar@opoa.nl