Samenstelling: 

De kennisgemeenschap is lokaal georganiseerd en is samengesteld uit onderwijzend personeel en studenten.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is meervoudig en verschillend. Er wordt uitgegaan van een geformuleerde ambitie die is samengesteld naar aanleiding van een situatie. Van daaruit wordt een onderzoeksvraag geformuleerd. 
De kennisgemeenschap kent verschillende doelen. Professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk, leerkrachten ondersteunen in hun dagelijkse werk, het versterken van de beroepsidentiteit en het vergroten van het werkplezier.
 

Activiteiten: 

De meest nadrukkelijke activiteit van de kennisgemeenschap is het ontwikkelen van inzichten in de onderwijspraktijk.
 

Contactpersoon: 

Netty van Trigt, Marnixacademie 
030 275 34 00, n.vantrigt@hsmarnix.nl