Externe link

Aanpakmetandereogen.nl

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een brede Coalitie vanuit onderwijsveld, jeugdhulp- en zorgbranches, cliënt/ouder-organisaties en VNG, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind.

De daadwerkelijk uitvoering is gebouwd op dat verlangen en gebaseerd op de 7 adviezen uit het adviesrapport en implementatieplan van René Peeters. De daarin genoemde bouwstenen voor de implementatie (zoals de inspiratieregio’s) en voorgestelde vervolgstappen zijn inspiratie geweest voor het samen creëren van de Aanpak Met Andere Ogen.