• Banner bestuurlijke visitatie

  Bestuurlijke visitatie

  Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal.

  Aanmelden startbijeenkomst
 • Banner Vensters

  Tevredenheids-onderzoek via Vensters

  Maak gebruik van de Vensters-vragenlijst voor tevredenheidsonderzoeken. Resultaten kunnen doorgeleverd worden aan de Onderwijsinspectie en de school voldoet aan de monitoringsplicht sociale veiligheid.    

  Bekijk de video hier
 • Speciale editie van podium over ICT

  Lees de podium special 'Samen Slimmer Leren met ICT'. Met onder andere: resultaten uit de versnellingsvragen, werkdruk verlagen met behulp van ICT en meer informatie over de werkplaats gepersonaliseerd leren. 

  Lees verder

Laatste nieuws

 • Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, schrijft minister Slob (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch is ieder kind dat thuiszit, er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact een regionale versnelling: ieder kind wordt voortaan besproken aan een thuiszitterstafel en één persoon per regio krijgt doorzettingsmacht.

 • Het opleiden en professionaliseren van leraren, schoolleiders en andere medewerkers kan op verschillende manieren. De afgelopen jaren zijn er steeds meer schoolbesturen die ervoor kiezen om dit in ‘eigen huis’ vorm te geven. In deze zogenoemde huisacademies speelt - naast professionalisering - ook het stimuleren van onderlinge kennisdeling een belangrijke rol. Maar hoeveel huisacademies zijn er, hoe zijn zij georganiseerd en met wie werken zij samen? Het Kohnstamm instituut bracht dit in opdracht van de PO-Raad en VO-raad in kaart.

 • De zoektocht naar manieren om leerlingen minder vroeg te selecteren en hun hele schoolloopbaan ontwikkelkansen te geven, gaat verder. De Tweede Kamer lijkt er - net als de PO-Raad - voorstander van om de eindtoets op te nemen in het schooladvies en deze weer eerder in het schooljaar af te nemen. Daarbij blijft het schooladvies leidend.

Voor leden op mijn.poraad.nl

Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders over de staking van 15 maart. De voorbeeldbrief geeft achtergrondinformatie over de onderwijsbrede staking.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Dossier lerarentekort

Hoe lossen we het lerarentekort op? Feiten en ideeën op een rij.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in primair onderwijs aan de cao-tafel.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Toolboxen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs.

Helpdesk voor leden

Scholen op de kaart

Vind informatie over een school bij jou in de buurt