• Week tegen het pesten

  De PO-Raad is verheugd dat in het primair onderwijs 90% van de leerlingen (bijna) nooit te maken krijgt met pesten. In 2018 is het aantal leerlingen dat gepest wordt gedaald naar 10%.

  Lees meer
 • Afbeelding met drie leraren die tandwielen op elkaar zetten met daarin oplossingen om zo de werkdruk te bestrijden.

  Schoolteams gaan werkdruk te lijf

  Om de werkdruk aan te pakken, willen schoolteams vooral meer onderwijsassistenten (77%), leerkrachten (60%) en vakleerkrachten (43%) inzetten.

  Lees verder

Laatste nieuws

 • Een jaar geleden begon de Inspectie van het Onderwijs met haar nieuwe toezicht. Dat begint nu bij schoolbesturen in plaats van bij de scholen zelf. Besturen die ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen hulp krijgen uit het programma Goed Worden, Goed Blijven van de PO-Raad. ,,Het nieuwe toezicht is een leerproces.’’

 • Versimpel de bekostiging van het primair onderwijs, zodat schoolbesturen beter zicht hebben op hoeveel geld ze jaarlijks te besteden hebben en voor maatschappij en politiek inzichtelijker wordt waaraan zij het geld uitgeven. Daarvoor pleit de PO-Raad. De huidige bekostiging is complex omdat deze is opgebouwd uit veel verschillende onderdelen, die op verschillende momenten in het jaar worden uitbetaald.

 • Informatiebeveiliging & privacy (IBP) is een actueel, belangrijk maar complex thema. Vanuit het onderwijsveld is er dan ook een sterke behoefte aan meer kennis en knowhow. Om te voorkomen dat ieder voor zich het wiel moet uitvinden hebben een aantal schoolbesturen begin 2018 het initiatief genomen om een werkgroep IBP te starten. De werkgroep deelt ervaringen en kennis en fungeert als klankbord voor de PO-Raad en Kennisnet rondom IBP.

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Dossier lerarentekort

Hoe lossen we het lerarentekort op? Feiten en ideeën op een rij.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in primair onderwijs aan de cao-tafel.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Toolboxen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs.

Helpdesk voor leden

Scholen op de kaart

Vind informatie over een school bij jou in de buurt