• Wat verandert er

  Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs?

  De PO-Raad zet de belangrijkste wijzigingen voor het po voor je op een rij.

  Lees meer
 • Fijne zomer!

  De PO-Raad wenst iedereen een mooie, gezonde zomer toe!

  Lees meer
 • BannerSchoolgebouw

  Wetswijziging onderwijshuisvesting in aantocht

  Hiermee wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan te ontwikkelen in samenwerking met schoolbesturen. 

  Lees meer

Laatste nieuws

 • Vanaf maandag 17 augustus gaan de leerlingen weer naar school. De leerlingen in regio Noord zijn volgende week als eerste aan de beurt. Scholen voor basis-, speciaal basis-, speciaal-, voortgezet speciaal- en voortgezet onderwijs starten het schooljaar volgens de protocollen die voor de vakantie zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Ook is er een handreiking gemaakt zodat scholen kunnen controleren of het ventilatiesysteem aan de gestelde eisen van het RIVM en het bouwbesluit voldoet. 

 • De PO-Raad wil de onderwijskwaliteit verbeteren en bepleit aanzienlijke vernieuwingen aan ons onderwijssysteem. De PO-Raad vraagt investeringen op het gebied van kindcentra, voorschoolse educatie, ontwikkelkansen voor alle kinderen, doorlopende leerlijnen en professionalisering van de sector. Met komende kabinetten willen we een heldere koers bepalen én varen voor de toekomst van ons onderwijs. Dit staat in de verkiezingsbrochure van de PO-Raad voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

 • De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en vanaf nu moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. De PO-Raad zet de belangrijkste wijzigingen voor het primair onderwijs voor je op een rij.

Voor leden op mijn.poraad.nl

Het ministerie van OCW heeft de definitieve regeling bekostiging gepubliceerd voor het schooljaar 2019/2020. Uit de regeling blijkt dat de bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs met 3,565% is  toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar. De bedragen voor het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding zijn ten opzichte van 2018-2019 gestegen met 3,516%.

Dossier lerarentekort

Hoe lossen we het lerarentekort op? Feiten en ideeën op een rij.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in primair onderwijs aan de cao-tafel.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Toolboxen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs.

Helpdesk voor leden

Scholen op de kaart

Vind informatie over een school bij jou in de buurt