Externe link

Download het spel BurgerSmaken

De gesprekstool BurgerSmaken is via de website van Stichting School & Veiligheid beschikbaar voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit instrument, of ‘spel’ maakt het mogelijk om als school op een effectieve en ontspannen manier met collega’s in gesprek te gaan over burgerschap.