Vensters

In het programma Vensters wordt cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. In hun ManagementVenster zien scholen en besturen hun eigen trends, resultaten en prognoses in de vorm van rapportages. 

Scholen kunnen deze informatie publiceren op de publieke website Scholen op de kaart. De cijfers kunnen scholen aanvullen met eigen informatie, zodat een duidelijk profiel van de school ontstaat. 

Het doel van Vensters is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee zij:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken;  
  • belanghebbenden van informatie kunnen voorzien;
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.

Veel scholen gebruiken Scholenopdekaart in hun communicatie met ouders en de Onderwijsinspectie. Als scholen hun SchoolVensters in Scholenopdekaart.nl goed gevuld hebben, kan deze website op termijn de schoolgids vervangen. 

Meer informatie

Kijk op vensters.nl. Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief van Vensters ontvangen? Klik dan hier

Inloggen en ondersteuning

Het vullen en onderhouden van uw eigen pagina's in Scholenopdekaart.nl kan via mijn.vensters.nl. Voor ondersteuningsvragen kunt u contact opnemen met Kennisnet: servicedesk@kennisnet.nl en 0800-3212233 (ma t/m vr 9 – 17 uur). Algemene vragen kunt u sturen aan vensters@poraad.nl. Ook wanneer u wilt deelnemen aan een werkbijeenkomst om voor het eerst aan de slag te gaan met Scholenopdekaart.nl.

Laatste nieuws

  • Sinds gisteren zijn de voorlopige resultaten van uw leerlingen op de eindtoets 2016/2017 beschikbaar in Vensters. Het gaat om de eindtoetsresultaten die u vóór 30 mei 20.00 uur heeft uitgewisseld met BRON. U kunt de gegevens controleren op juistheid en er een toelichting op geven. Zijn de gegevens juist en is uw toelichting compleet, dan publiceert u ze direct op scholenopdekaart.nl.

  • De PO-Raad voert op dit moment gesprekken met verschillende schoolbesturen over de doorontwikkeling van het programma Vensters. In deze gesprekken verkennen we met u onder meer de wenselijkheid van de ontwikkeling van een Bestuursvenster. Bent u bestuurder en heeft u ook interesse om uw inzichten met ons te delen? Meld u dan aan.

  • Deze maand in de Vensters nieuwsbrief: oproep van DUO om uitslag eindtoets zsm in BRON te zetten, uw actuele gewichtenpercentage in Vensters, bestuursgesprekken over de toekomst van Vensters en leerlinggegevens '16-'17 automatisch gepubliceerd. 

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Scholenopdekaart.nl

Scholenopdekaart.nl biedt ouders en professionals inzicht in de kwaliteit van de scholen in de buurt.

Goed voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van een school die haar vensters in Scholenopdekaart.nl goed gevuld heeft.

Vensters nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste editie van de Vensters nieuwsbrief.

Sociale veiligheid monitoren met Vensters

Zo voldoet u eenvoudig aan uw monitoringsplicht voor de nieuwe wet Sociale Veiligheid. 

Planning Vensters 2016-2017

In dit overzicht ziet u eenvoudig wat er wanneer voor u te doen is rond Vensters en Scholen op de kaart. 

Vensters.nl is vernieuwd!

Met achtergrondinformatie over de producten van Vensters, handige updates en tips voor het gebruik.