Vensters

Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. Het programma bestaat uit modules waarmee ze zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Daarnaast helpt Vensters professioneler te besturen en opbrengstgerichter te werken. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen Vensters in samenspraak met de scholen en in samenwerking met Kennisnet.

Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. Het programma bestaat uit modules waarmee ze zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Daarnaast helpt Vensters professioneler te besturen en opbrengstgerichter te werken. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen Vensters in samenspraak met de scholen en in samenwerking met Kennisnet.

In Vensters wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld in één systeem. Het gaat bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. In hun ManagementVenster zien scholen en besturen hun eigen trends, resultaten en prognoses in de vorm van rapportages. 

Scholen op de kaart

Scholen kunnen de informatie publiceren op scholenopdekaart.nl en voorzien van een toelichting. Zo ontstaat een duidelijk profiel van de school. Ouders gebruiken de website om scholen te vergelijken wanneer ze zich oriënteren op een school voor hun kind. En scholen gebruiken de website in hun communicatie met ouders en de Inspectie van het Onderwijs. Als scholen hun schoolpagina op Scholen op de kaart goed vullen, kan de website op termijn de schoolgids vervangen. 

Nieuwsbrief

Vensters wordt doorlopend verbeterd en aangevuld. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden via de nieuwsbrief van Vensters. Meteen aanmelden? Klik dan hier

Meer informatie

Op vensters.nl is alle informatie beschikbaar om aan de slag te gaan. Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Kennisnet via servicedesk@kennisnet.nl of 0800-3212233 (maandag tot en met vrijdag van 9 – 17 uur). Algemene vragen over Vensters en Scholen op de kaart mailt u aan vensters@poraad.nl.

Laatste nieuws

  • Sinds gisteren zijn de voorlopige resultaten van uw leerlingen op de eindtoets 2016/2017 beschikbaar in Vensters. Het gaat om de eindtoetsresultaten die u vóór 30 mei 20.00 uur heeft uitgewisseld met BRON. U kunt de gegevens controleren op juistheid en er een toelichting op geven. Zijn de gegevens juist en is uw toelichting compleet, dan publiceert u ze direct op scholenopdekaart.nl.

  • De PO-Raad voert op dit moment gesprekken met verschillende schoolbesturen over de doorontwikkeling van het programma Vensters. In deze gesprekken verkennen we met u onder meer de wenselijkheid van de ontwikkeling van een Bestuursvenster. Bent u bestuurder en heeft u ook interesse om uw inzichten met ons te delen? Meld u dan aan.

  • Deze maand in de Vensters nieuwsbrief: oproep van DUO om uitslag eindtoets zsm in BRON te zetten, uw actuele gewichtenpercentage in Vensters, bestuursgesprekken over de toekomst van Vensters en leerlinggegevens '16-'17 automatisch gepubliceerd. 

Scholenopdekaart.nl

Scholenopdekaart.nl biedt ouders en professionals inzicht in de kwaliteit van de scholen in de buurt.

Goed voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van een school die haar vensters in Scholenopdekaart.nl goed gevuld heeft.

Vensters nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste editie van de Vensters nieuwsbrief.

Sociale veiligheid monitoren met Vensters

Zo voldoet u eenvoudig aan uw monitoringsplicht voor de nieuwe wet Sociale Veiligheid. 

Planning Vensters 2016-2017

In dit overzicht ziet u eenvoudig wat er wanneer voor u te doen is rond Vensters en Scholen op de kaart. 

Vensters.nl is vernieuwd!

Met achtergrondinformatie over de producten van Vensters, handige updates en tips voor het gebruik.