Vensters

In Vensters wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld in één systeem. Het gaat bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie en informatie over het team. In hun ManagementVenster zien scholen en besturen hun eigen trends, resultaten en prognoses in de vorm van rapportages. Ook is er een vragenlijst ingebouwd voor de onderzoeken naar leerling-, ouder- en medewerkertevredenheid. Het onderzoek naar leerlingtevredenheid bevat ook de monitoring van de sociale veiligheid. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen Vensters in samenspraak met de scholen en in samenwerking met Kennisnet.

Scholen op de kaart

Scholen publiceren de informatie op scholenopdekaart.nl en voorzien de cijfers van een toelichting. Zo ontstaat een duidelijk profiel van de school. Ouders gebruiken de website om scholen te vergelijken wanneer ze zich oriënteren op een school voor hun kind. En scholen gebruiken de website in hun communicatie met ouders en de Inspectie van het Onderwijs.
Heeft een school zijn schoolprofiel op scholenopdekaart.nl goed gevuld? Dan is het samenstellen van een eigentijdse schoolgids letterlijk één muisklik werk.

 

Bijeenkomsten Vensters

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Vensters, zoals de  module Vensters schoolgids en de tevredenheidsonderzoeken? Heeft u individueel behoefte aan uitleg of samen met uw collega's? De PO-Raad organiseert verschillende bijeenkomsten over Vensters. Meer informatie over de bijeenkomsten of workshops vindt u hier.

Nieuwsbrief

Vensters wordt doorlopend verbeterd en aangevuld. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden via de nieuwsbrief van Vensters. Meteen aanmelden? Klik dan hier

Meer weten?

Op vensters.nl is alle informatie beschikbaar om aan de slag te gaan. Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Kennisnet via support@kennisnet.nl of 0800-3212233 (maandag tot en met vrijdag van 9 – 17 uur). Algemene vragen over Vensters en Scholen op de kaart mailt u aan vensters@poraad.nl.

Laatste nieuws

  • Scholen hebben een zorgplicht voor een veilige schoolcultuur. Dit is vastgelegd in de Wet veiligheid op school. Uit de evaluatie van deze wet blijkt onder andere dat het aantal leerlingen dat aangeeft gepest te worden, is gedaald.

  • Scholen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Voor het schooljaar 2019-2020 adviseerde de PO-Raad de monitoring niet af te nemen, in verband met de maatschappelijke impact van de pandemie en de schoolsluiting. De Inspectie van het Onderwijs nam dat advies over. Voor het schooljaar 2020- 2021 vraagt de inspectie om wel weer de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) af te nemen. Daar zal ook op worden gehandhaafd.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Scholenopdekaart.nl

Scholenopdekaart.nl biedt ouders en professionals inzicht in de kwaliteit van de scholen in de buurt.

Goed voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van een school met een goed gevuld schoolprofiel op scholenopdekaart.nl.

Sociale veiligheid monitoren met Vensters

Zo voldoet u eenvoudig aan uw monitoringsplicht voor de nieuwe wet Sociale Veiligheid. 

Jaarplanning Vensters

De jaarplanning geeft een totaaloverzicht van de acties voor Vensters en scholenopdekaart.nl. De planning staat bij de ondersteuningsdocumenten.