Vensters

In Vensters wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld in één systeem. Het gaat bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. In hun ManagementVenster zien scholen en besturen hun eigen trends, resultaten en prognoses in de vorm van rapportages. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen Vensters in samenspraak met de scholen en in samenwerking met Kennisnet.

Scholen op de kaart

Scholen kunnen de informatie publiceren op scholenopdekaart.nl en voorzien van een toelichting. Zo ontstaat een duidelijk profiel van de school. Ouders gebruiken de website om scholen te vergelijken wanneer ze zich oriënteren op een school voor hun kind. En scholen gebruiken de website in hun communicatie met ouders en de Inspectie van het Onderwijs. Heeft een school zijn schoolpagina op scholenopdekaart.nl goed gevuld? Dan is het samenstellen van de Vensters schoolgids letterlijk één muisklik werk.

Bijeenkomsten Vensters 2019

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Vensters, zoals de nieuwe schoolgids module en Mijn scholen op de kaart? Heeft u individueel behoefte aan uitleg of samen met uw collega's. De PO-Raad organiseert in 2019 verschillende bijeenkomsten. Meer informatie over de bijeenkomsten of workshops vindt u hier.

Nieuwsbrief

Vensters wordt doorlopend verbeterd en aangevuld. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden via de nieuwsbrief van Vensters. Meteen aanmelden? Klik dan hier

Meer weten?

Op vensters.nl is alle informatie beschikbaar om aan de slag te gaan. Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Kennisnet via servicedesk@kennisnet.nl of 0800-3212233 (maandag tot en met vrijdag van 9 – 17 uur). Algemene vragen over Vensters en Scholen op de kaart mailt u aan vensters@poraad.nl.

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Aan het einde van de week ontvangen alle leden van de PO-Raad een mailing met een Deelnameovereenkomst, een Verwerkersovereenkomst en nieuwe Gebruiksvoorwaarden van Vensters.

  • Vensters heeft een aantal periodes vastgesteld waarin tevredenheidsonderzoeken afgenomen en gepubliceerd kunnen worden. Hieronder vindt u een overzicht van deze periodes. Wilt u daarnaast meer informatie over de tevredenheidsonderzoeken? Of bent u op zoek naar de handleidingen bij de onderzoeken? Neem dan een kijkje bij de ondersteuningsdocumenten.

  • De PO-Raad vindt dat verantwoording in het primair onderwijs beter kan én moet, maar denkt dat de brief van ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) geen recht doet aan de complexiteit van de bekostiging in de sector. De ministers schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het belang van de lumpsum inzien, maar dat ‘de balans tussen autonomie en verantwoording niet goed is.’ Ze komen daarom met een reeks maatregelen, waaronder wettelijke verankering, om de verantwoording te versterken. De PO-Raad gaat graag met de minister in gesprek over de voorgestelde maatregelen.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Animatie Scholen op de Kaart

Een basisschool kiezen voor je kind is best lastig. De animatie Scholen op de kaart helpt je op weg. Je ziet er welke informatie je vindt en hoe je scholen vergelijkt op www.scholenopdekaart.nl.

Scholenopdekaart.nl

Scholenopdekaart.nl biedt ouders en professionals inzicht in de kwaliteit van de scholen in de buurt.

Goed voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van een school die haar vensters in Scholenopdekaart.nl goed gevuld heeft.

Vensters nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste editie van de Vensters nieuwsbrief.

Sociale veiligheid monitoren met Vensters

Zo voldoet u eenvoudig aan uw monitoringsplicht voor de nieuwe wet Sociale Veiligheid. 

Planning Vensters 2018-2019

In dit overzicht ziet u eenvoudig wat er wanneer voor u te doen is rond Vensters en Scholen op de kaart.