Vensters

In Vensters wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld in één systeem. Het gaat bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. In hun ManagementVenster zien scholen en besturen hun eigen trends, resultaten en prognoses in de vorm van rapportages. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen Vensters in samenspraak met de scholen en in samenwerking met Kennisnet.

Scholen op de kaart

Scholen kunnen de informatie publiceren op scholenopdekaart.nl en voorzien van een toelichting. Zo ontstaat een duidelijk profiel van de school. Ouders gebruiken de website om scholen te vergelijken wanneer ze zich oriënteren op een school voor hun kind. En scholen gebruiken de website in hun communicatie met ouders en de Inspectie van het Onderwijs. Heeft een school zijn schoolpagina op scholenopdekaart.nl goed gevuld? Dan is het samenstellen van de Vensters schoolgids letterlijk één muisklik werk.

Bijeenkomsten Vensters 2019

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Vensters, zoals de nieuwe schoolgids module en Mijn scholen op de kaart? Heeft u individueel behoefte aan uitleg of samen met uw collega's. De PO-Raad organiseert in 2019 verschillende bijeenkomsten. Meer informatie over de bijeenkomsten of workshops vindt u hier.

Nieuwsbrief

Vensters wordt doorlopend verbeterd en aangevuld. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden via de nieuwsbrief van Vensters. Meteen aanmelden? Klik dan hier

Meer weten?

Op vensters.nl is alle informatie beschikbaar om aan de slag te gaan. Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Kennisnet via servicedesk@kennisnet.nl of 0800-3212233 (maandag tot en met vrijdag van 9 – 17 uur). Algemene vragen over Vensters en Scholen op de kaart mailt u aan vensters@poraad.nl.

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Scholenopdekaart.nl is vernieuwd! De website heeft een overzichtelijk en fris design gekregen. Onderwijsjargon is vervangen door begrijpelijke taal en de informatie is nu ook goed leesbaar op een telefoon of tablet. De nieuwe structuur helpt bezoekers om snel de informatie te vinden die ze zoeken.

  • In aanvulling op de eerdere berichtgeving over de Monitoring Sociale Veiligheid adviseert de PO-Raad het onderzoek dit schooljaar niet af te nemen.

  • Het ministerie van OCW monitort elke twee jaar actief de sociale veiligheid in en rond scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Deze ‘Veiligheidsmonitor’ wordt al sinds 2006 uitgevoerd. Dankzij de Veiligheidsmonitor krijgt de overheid een representatief beeld van hoe het gesteld is met de veiligheid van leerlingen en personeel in het po en vo. Het veldwerk van de Veiligheidsmonitor 2020 gaat op 2 maart 2020 van start. Vanaf nu kunnen scholen zich aanmelden voor deelname.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Animatie Scholen op de Kaart

Een basisschool kiezen voor je kind is best lastig. De animatie Scholen op de kaart helpt je op weg. Je ziet er welke informatie je vindt en hoe je scholen vergelijkt op www.scholenopdekaart.nl.

Scholenopdekaart.nl

Scholenopdekaart.nl biedt ouders en professionals inzicht in de kwaliteit van de scholen in de buurt.

Goed voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van een school die haar vensters in Scholenopdekaart.nl goed gevuld heeft.

Vensters nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste editie van de Vensters nieuwsbrief.

Sociale veiligheid monitoren met Vensters

Zo voldoet u eenvoudig aan uw monitoringsplicht voor de nieuwe wet Sociale Veiligheid. 

Planning Vensters 2018-2019

In dit overzicht ziet u eenvoudig wat er wanneer voor u te doen is rond Vensters en Scholen op de kaart.