Discussieer mee

In januari zijn alle indicatoren op scholenopdekaart.nl beschikbaar: scholen kunnen zich dan goed presenteren en verantwoorden.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

CAO PO 2014-2015

CAO PO 2014-2015

Klik op het plaatje om direct naar de CAO PO 2014-2015 te gaan.

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

Bij de Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de Wet werk en zekerheid (Wwz). Die gaan vooral over de nieuwe ketenbepaling en de transitievergoeding, wijzigingen die op 1 juli 2015 worden ingevoerd. Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.
Diverse regels in het onderwijs worden de komende drie jaar afgeschaft, verbeterd of vereenvoudigd. Dat hebben de sectorraden, vakbonden, ouders en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesproken in de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. Deze werd donderdag gepresenteerd.
Schoolbesturen die met alle aspecten van onderwijshuisvesting aan de slag willen - zowel met het buitenonderhoud, luchtkwaliteit en duurzaamheid - kunnen kosteloos ondersteuning vragen bij PPSsupport. Dit is een samenwerkingsverband binnen de Rijksoverheid.

Rinda dBOpgroeien is een ingewikkeld proces. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. Het is een proces van groeien, vertrouwen krijgen, af en toe hard je neus stoten en leren van je fouten. Toen ik in de zomer terugkeek op het afgelopen schooljaar, zag ik dit ontwikkelproces ook duidelijk aan het primair onderwijs. Ze was toen al niet langer het kleine zusje in de onderwijsfamilie, maar een stuk volwassener geworden. Zelfbewuster en beschikkend over een grotere dosis zelfvertrouwen. Dat we in deze sector steeds meer laten zien samen de regie te (willen) pakken op goed onderwijs, past daarbij en is een compliment waard! Maar daarmee zijn we niet uitgegroeid.

De SP wil dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eenmalig 100 miljoen euro investeert in het primair onderwijs. Volgens de socialisten is dit geld beschikbaar omdat het in het afgelopen jaar niet is uitgegeven door het ministerie.
De PO-Raad heeft op dinsdagavond namens de Nederlandse scholen de Big Brother Award ontvangen, de award die aandacht vraagt voor digitale privacy. Ze ziet de prijs als een aanmoediging om de privacy van leerlingen nog beter te borgen bij het gebruik van digitale leermiddelen en leerlingen tegelijkertijd met hulp van ICT optimaal les te geven.