Onderhandelaarsakkoord cao PO 2014-2015

De PO-Raad heeft op 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

Webinar PO Raad, onderhandelaarsakkoord CAO PO

Leden van de PO-Raad met vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO konden die donderdag 3 juli tussen 13.00 en 15.00 uur digitaal stellen. Deze vragen werden, voor zover mogelijk, direct op camera beantwoord tijdens een zogenoemd webinar. Kijk hier het webinar terug.

Sem en Sophie en de wereld van morgen

Een samenvatting van de congresspeech van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: "Sem en Sophie zijn 4 jaar oud. Ze zijn allebei dit voorjaar voor het eerst naar school gegaan. Ze zijn nog niet bezig met wat ze later willen worden en denken nog nauwelijks aan de toekomst. Maar de school is daar al wel mee bezig".

Steunpunt Opleidingsscholen gelanceerd

10 juni lanceerden PO-Raad en VO-raad het Steunpunt Opleidingsscholen. Het steunpunt van, voor en door opleidingsscholen draagt bij aan professionalisering van leraren, ontwikkeling van scholen en versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Recente tweets @PO_Raad

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Klik hier voor het laatste nieuws over de CAO. 

Regiobijeenkomsten CAO PO

De PO-Raad organiseert op 21 en 22 augustus weer regionale bijeenkomsten waarbij ze het onderhandelaarsakkoord aan haar leden voorlegt. Ook P&O'ers zijn daarbij welkom.

Daarnaast organiseert de PO-Raad op 2 september een extra bijeenkomst van de kennisgroep Financiën om vragen over de financiële gevolgen van de nieuwe cao te behandelen. De bijeenkomst is gericht op controllers, financieel beleidsadviseurs en bestuurders met de portefeuille financiën. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

De mondelinge taalvaardigheid van zowel leerlingen als hun ouders neemt toe en hun woordenschat wordt groter wanneer scholen de zogenoemde Ei van Columbus-aanpak gebruiken. Dat is een van de belangrijkste resultaten van de pilots van het project Ei van Columbus dat deze zomer werd afgerond.

Het bestuur van de PO-Raad organiseert een aantal regionale bijeenkomsten voor leden over het bestuursakkoord primair onderwijs.

De PO-Raad laat de komende weken onderzoek doen naar stelsel, spreiding, verschuiving en lengte van de zomervakantie in het primair onderwijs.

Er is verwarring over de datums van de regionale bijeenkomsten over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De bijeenkomsten vinden plaats op:

De PO-Raad heeft een nieuwe digitale publicatie uitgebracht waarmee directeuren en ib-ers in het speciaal basisonderwijs (sbo) beter inzicht krijgen in hun opbrengstdata. Deze publicatie is hier te downloaden of online te lezen.

De PO-Raad organiseert op 21 en 22 augustus weer regionale bijeenkomsten om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po voor te leggen aan haar leden. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden.