BreinStorm conferentie: Het lerende brein in het onderwijs

Wat kan het onderwijs met alle kennis over het brein? Op 27 november organiseert de PO-Raad hierover een conferentie: de BreinStorm. Meld u snel aan!

Recente tweets @PO_Raad

Discussieer mee

In januari zijn alle indicatoren op scholenopdekaart.nl beschikbaar: scholen kunnen zich dan goed presenteren en verantwoorden.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het terrein van P&O. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds is de groep een belangrijke graadmeter voor de PO-Raad. Tevens is een belangrijke functie gelegen in het doorgeven van praktijkvoorbeelden/oplossingen aan collega’s.
De PO-Raad organiseerde op 7 november in ’t Spant in Bussum een bijeenkomst ter verbetering en ondersteuning van het HRM-beleid van schoolbesturen. Deze bijeenkomst was gericht op P&O-ers en schoolleiders. Wilt u de presentaties nog eens bekijken? Filmpjes van de presentaties zijn nu te bekijken.
De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben signalen ontvangen dat schoolbesturen problemen ervaren bij het organiseren van onderwijs voor asielzoekerskinderen. Om hiervan een beter beeld te krijgen, hebben zij een vragenlijst ontwikkeld . Schoolbesturen worden opgeroepen deze in te vullen.

De laatste maanden is de PO-Raad ongelooflijk veel in gesprek met schoolbestuurders, P&O-ers en schoolleiders over de implementatie van de nieuwe CAO PO. De eerste periode na het tekenen van het onderhandelaarsakkoord ging het vooral om het geven van informatie: Wat betekent deze afspraak nu precies? Hoe moet ik dat lezen? Hebben jullie ook geregeld wat we moeten doen met …?

Mede door de krimp verkeert de kinderopvangsector in zwaar weer. Daarmee staat ook de continuïteit ervan onder druk, zo blijkt uit een rapport van de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds Kinderopvang.
Op bezoek in Schotland, ervoeren de partners van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl wat het Schotse 'curriculum for excellence’ inhoudt. ,,Wat ik mooi vond, is dat het geen dichtgetimmerd curriculum is, maar meer een ‘besturingssysteem’ werd waarmee men het onderwijs vorm kan geven. Een systeem dat nog voldoende flexibiliteit en eigen keuze in zich heeft om diversiteit overeind te houden'', aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.