#BevlogenBesturen: inschrijving voor congres geopend

Op 5 en 6 juni organiseert de PO-Raad haar congres Bevlogen Besturen – om de leerling. Het programma kent een interessante line-up. Onder meer André Kuipers verzorgt een lezing. Schrijf u nu in!

Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen

Aan de slag met onderwijs in de lokale politiek? Lees de Handreiking Gemeenteraads-verkiezingen. Deze biedt nuttige informatie voor nieuwe raadsleden en andere lokale politici.

Strategische beleidsagenda PO-Raad 2014-2018 gepubliceerd

Onze beleidsagenda ‘Om de leerling’ geeft richting aan de PO-Raad en haar leden. Hoe werken wij de komende jaren aan onze maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren?

Recente tweets @PO_Raad

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. Momenteel praat de PO-Raad met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Klik hier voor het laatste nieuws over de CAO.Nieuws

De PO-Raad praat donderdag met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Financiën over btw en passend onderwijs. In dat gesprek zal de PO-Raad nogmaals de problemen ter sprake brengen die de btw-regels voor schoolbesturen met zich meebrengen.
De PO-Raad is trots op de verbeteringen in het primair onderwijs en vooral op de 'spectaculaire verbetering' in het speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze ontwikkelingen vandaag gepresenteerd in het Onderwijsverslag 2012/2013. Om verdere verbeteringen mogelijk te maken, wil de PO-Raad afspraken maken met de vakbonden in een nieuwe cao en met het ministerie van OCW in een bestuursakkoord.
De PO-Raad verwelkomt op donderdag 5 juni minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als spreker op haar congres Bevlogen Besturen – om de leerling. Het congres, dat op 5 en 6 juni 2014 plaatsvindt, is daarmee nog een interessante spreker rijker.

De PO-Raad heeft de handreiking Toetsingskader Verantwoording Financiële Posities uitgebracht. Dit is in de eerste plaats een gebruiksaanwijzing bij het toetsingskader Verantwoording Financiële Posities, en helpt bij het daadwerkelijke gebruik ervan. Daarnaast bevat de handreiking achtergrondinformatie en tips voor het beoordelen van alle belangrijke kapitaals-en vermogensposities.

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. De scholenbouwatlas is een nieuw instrument dat hulp biedt bij het aanpassen van basisscholen en kindercentra. De website geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont inspirerende voorbeelden van verbouwingen. De PO-Raad is betrokken bij de ontwikkeling ervan.
De PO-Raad zoekt per 1 augustus 2014 een schoolcoach voor de schoolbesturen en scholen voor primair onderwijs op Sint Eustatius (Statia)/ Caribisch Nederland.