Discussieer mee

In januari zijn alle indicatoren op scholenopdekaart.nl beschikbaar: scholen kunnen zich dan goed presenteren en verantwoorden.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

CAO PO 2014-2015

CAO PO 2014-2015

Klik op het plaatje om direct naar de CAO PO 2014-2015 te gaan.

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

Het aantal (zeer) zwakke scholen is volgens de Inspectie van het Onderwijs het vorig schooljaar verder gedaald. Met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs was er sprake van een duidelijke verbetering.
De PO-Raad en vakbonden hebben de CAO PO 2014-2015 vrijdag met een handtekening bekrachtigd. Met de nieuwe CAO is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden.
De Tweede Kamer lijkt er steeds meer van doordrongen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid negatieve gevolgen heeft voor het primair onderwijs. VVD en D66 stelden deze week Kamervragen over de problemen die worden voorzien.
Zeer Zwakke scholen hebben voortaan nog een jaar de tijd om zich te verbeteren. De Tweede kamer heeft deze week ingestemd met een wetvoorstel dat de termijn verkort van twee naar één jaar.
Met onafhankelijk toezicht op het gebruik en beheer van leerlinggegevens, het pseudonimiseren van deze gegevens en voorbeeldcontracten die scholen met uitgevers kunnen sluiten, kan de privacy van leerlingen beter worden geborgd. Dat bepleitte Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, donderdag in een rondetafelgesprek hierover in de Tweede Kamer. Zowel de PO-Raad als schoolbesturen, scholen en de overheid hebben daarin een taak, stelde ze.
Bij de Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de Wet werk en zekerheid (Wwz). Die gaan vooral over de nieuwe ketenbepaling en de transitievergoeding, wijzigingen die op 1 juli 2015 worden ingevoerd. Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.