Partijen sluiten akkoord voor nieuwe CAO PO

Werknemers en werkgevers hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO. Het akkoord werd begin juli bereikt.

Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren.

Aidadreef officieel geopend door Staatssecretaris Dekker

Maandag 8 september werd de nieuwe locatie van de PO-Raad, VO-raad en Schoolinfo officieel geopend door Staatssecretaris Dekker.

Het Jonge kind - Portret van Stichting Prodas

In de media en politiek is de laatste tijd volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen en de PO-Raad is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp.

Recente tweets @PO_Raad

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor 2015 vastgesteld. De prijsbijstelling bedraag-0,62%.

De PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad zijn nieuwe partners van het programma Alles is gezondheid…. Vandaag hebben de onderwijsraden daarvoor een pledge ondertekend op het congres ’Gezonde Brede School’. In deze ‘plechtige belofte’ staat wat de raden aan activiteiten uitvoeren om de gezondheid van hun leerlingen en studenten te verbeteren.
De eerste teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 zijn bekend. U vindt ze in de bijlagen in het bericht.
De versterking van het financieel management van primair onderwijsbesturen is van groot belang voor de sector. Naast eerdere projecten als ‘Eerst kiezen, dan delen’ en ‘In Balans’ worden er dit schooljaar ook activiteiten georganiseerd die schoolbesturen ondersteunen bij de verdere professionalisering van het financieel management. Met name voor die schoolbesturen die meer zicht willen krijgen op hun meerjarig financieel perspectief. De bijeenkomsten zijn gericht op bestuurders, intern toezichthouders en controllers/ financiële staf.

Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur bij Stichting INNOVO in Zuid-en Midden-Limburg: ,,We kunnen nog meer onze grenzen opzoeken.''

De PO-Raad heeft de afgelopen week verschillende signalen ontvangen van schoolbesturen die te maken hebben met het verzorgen van onderwijs aan kinderen in een regulier asielzoekerscentrum (azc) of een locatie voor tijdelijke opvang van asielzoekers (zogenaamde pol's – procesopvanglocaties).