#BevlogenBesturen: inschrijving voor congres geopend

Op 5 en 6 juni organiseert de PO-Raad haar congres Bevlogen Besturen – om de leerling. Het programma kent een interessante line-up. Onder meer André Kuipers verzorgt een lezing. Schrijf u nu in!

PO-Raad trots op verbeteringen primair onderwijs

De PO-Raad is trots op de verbeteringen in het primair onderwijs en vooral op de 'spectaculaire verbetering' in het speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze ontwikkelingen woensdag 16 april gepresenteerd in het Onderwijsverslag 2012/2013.

De strategische beleidsagenda PO-Raad 2014-2018

Onze beleidsagenda ‘Om de leerling’ geeft richting aan de PO-Raad en haar leden. Hoe werken wij de komende jaren aan onze maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren?

Recente tweets @PO_Raad

Discussieer mee

Extra bewegingsonderwijs is belangrijk, tijdens of na schooltijd. Aan het onderwijs de taak dit (extra) te stimuleren.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. Momenteel praat de PO-Raad met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Klik hier voor het laatste nieuws over de CAO.Nieuws

Staatssecretaris Sander Dekker wil bekijken of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag toe in een debat in de Tweede Kamer. Die sprak de hele dag over governance in het onderwijs.
Nadat op 23 april jl. de vakbonden een voor de PO-Raad nieuwe inzet presenteerden voor de CAO PO 2014, is besloten vrijdag 9 mei de onderhandeling te hervatten.
De rechtbank in Leeuwarden oordeelde vorige week dat een belangrijke fusienorm in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het gaat om de regel dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie in principe niet meer mag zijn dan 50 procent. Tot dit oordeel kwam de rechtbank in een zaak die was aangespannen door de schoolbesturen van PCBO Dongeradeel en SBO De Twine uit Dokkum.
Er is weer een nieuwe podium uit. Deze keer met verhalen over onder meer cultuuronderwijs en goed bestuur in het samenwerkingsverband.

Vraag een willekeurige Nederlander naar zijn beeld bij een schoolbestuur, en hij zal een beeld schetsen van een bestuur van een grote onderwijsinstelling: een groot onderwijsgebouw, misschien zelfs wel een campus, en duizenden leerlingen of studenten en ook honderden medewerkers. Zo’n schoolbestuur vind je niet in het primair onderwijs.

In Vensters PO worden gegevens getoond over de adviezen voor het voortgezet onderwijs (advies-vo) en de eindresultaten van een school. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie die scholen aanleveren aan BRON, het Basisregister Onderwijs dat door DUO wordt beheerd. Voor schooljaar 2013/2014 kunnen scholen deze gegevens tot 1 mei aanstaande aanleveren bij DUO.