#BevlogenBesturen: inschrijving voor congres geopend

Op 5 en 6 juni organiseert de PO-Raad haar congres Bevlogen Besturen – om de leerling. Het programma kent een interessante line-up. Onder meer André Kuipers verzorgt een lezing. Schrijf u nu in!

PO-Raad trots op verbeteringen primair onderwijs

De PO-Raad is trots op de verbeteringen in het primair onderwijs en vooral op de 'spectaculaire verbetering' in het speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze ontwikkelingen woensdag 16 april gepresenteerd in het Onderwijsverslag 2012/2013.

De strategische beleidsagenda PO-Raad 2014-2018

Onze beleidsagenda ‘Om de leerling’ geeft richting aan de PO-Raad en haar leden. Hoe werken wij de komende jaren aan onze maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren?

Recente tweets @PO_Raad

Discussieer mee

Extra bewegingsonderwijs is belangrijk, tijdens of na schooltijd. Aan het onderwijs de taak dit (extra) te stimuleren.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. Momenteel praat de PO-Raad met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Klik hier voor het laatste nieuws over de CAO.Nieuws

/sites/www.poraad.nl/files/gebruiker%3A1871/brochure_toezichthouders.pngDe kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij een goed schoolbestuur. En bij goed bestuur hoort een goed functionerend intern toezicht. Bestuur en toezicht functioneren in relatie tot elkaar. Om die reden heeft de PO-Raad de brochure ‘Toezicht houden onder de loep – Het intern toezicht in het primair onderwijs’ uitgegeven.

De besturen in het primair onderwijs (PO) hebben het versterken van de bestuurskracht hoog op de agenda. Daarbij is het belangrijk dat de politiek de sector PO als eigen, unieke sector beschouwt, gezien haar diversiteit in bestuurlijke omvang en bestuursmodellen en haar relatief korte geschiedenis met professioneel bestuur. Het nemen van generieke maatregelen voor alle onderwijssectoren, doet geen recht aan het primair onderwijs. Dat was de boodschap van de PO-Raad donderdag aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.
Leveranciers van leerlingadministratie- en volgsystemen moeten de nieuwe normen van enkele toetsen bij voorkeur voor 1 mei 2014 en uiterlijk 1 augustus 2014 hebben ingebouwd.
Het is niet de intentie om met de invoering van Passend onderwijs de belastinginkomsten uit btw te vergroten. Dat stelden de ministeries van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag in een overleg met de PO-Raad.
De PO-Raad heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een project dat een impuls geeft aan de samenwerking tussen besturen, voor- en vroegschoolse voorzieningen en gemeenten om de taalontwikkeling van kinderen en ouders en de betrokkenheid van ouders bij de school te verbeteren. Tijdens een werkconferentie die op 16 juni 2014 wordt georganiseerd, worden onder meer de opbrengsten van deze aanpak gepresenteerd.
Begin april heeft het kabinet een besluit genomen over nieuwe regels voor pensioenfondsen. Deze nieuwe regels moeten er voor zorgen dat de pensioenfondsen in economisch slechte tijden niet in de problemen komen.