Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad en VO-raad zijn met Cito in overleg over het voorstel van de PO-Raad om de eindtoets basisonderwijs te verplaatsen naar een later tijdstip in het schooljaar. De sectorraden zijn van...

  • Op 5 maart aanstaande is er een startbijeenkomst voor de werkgroep functiemix gepland. We willen graag alle belangstellenden uitnodigen zich aan te melden voor deze startbijeenkomst. Tijdens de...

  • De PO-Raad wil haar leden zoveel mogelijk betrekken bij haar werkzaamheden. Daarom wordt naast de reeds bestaande netwerken ook gestart met een netwerk dat zich gaat bezighouden met de bekostiging...

  • Begin februari worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd om, met name kleinere schoolbesturen, te interesseren en te informeren over de pilot. De bijeenkomsten worden gehouden: Regio Zuidwest...

  • Gemeenten en provincies moeten per 16 januari 2009 rekening houden met grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide bij besluiten over de realisering van zogenoemde gevoelige bestemmingen, zoals...

  • De scholen in het primair en voortgezet onderwijs willen samen het taal- en rekenniveau van leerlingen verbeteren. Vandaag presenteren de sectororganisaties hun adviezen over de referentieniveaus...

  • De PO-Raad gaat staatssecretaris Dijksma adviseren om de cito-eindtoets te verschuiven naar het einde van het schooljaar in groep 8 van het primair onderwijs. De PO-Raad brengt donderdag 18...

  • Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarakkoord, dat de sociale partners in november sloten. Hiermee zijn de afspraken uit het Convenant LeerKracht...

Pagina's