Kinderen achter pc's

Schoolontwikkeling

Schoolorganisaties zijn dagelijks bezig met verbeteren, vernieuwen en innoveren. Op de eerste plaats om het onderwijs te verbeteren. Maar ook om in te spelen op ontwikkelingen zoals de snelle digitalisering in het onderwijs. Inzichten uit de wetenschap kunnen hierbij ondersteunen.

Ruimte voor onderzoek en ontwikkeling draagt ook bij aan een aantrekkelijke werkomgeving voor schoolleiders, leraren en ander personeel. Leerlingen kunnen niet zonder leraren en schoolleiders die zich blijven ontwikkelen.
 

Innovatie & onderzoek

Inzichten uit de wetenschap en innovatie helpen scholen om zich te ontwikkelen.

Digitalisering

Bewuste en veilige inzet van ICT kan onderwijs verrijken en ondersteunen.

Opleiden & ontwikkelen

Het is van groot belang dat leraren goed worden opgeleid en zich blijven ontwikkelen.