Meisje bij kapstokken

Kind & Onderwijs

Kinderen leren overal en altijd. Daarom is de omgeving waarin een kind opgroeit en leert van groot belang. Ieder kind heeft recht op een stimulerende, gezonde, veilige en passende omgeving.

Dit vraagt om samenwerking door een groot aantal organisaties rond het kind en de school: alleen samen creëren we een inclusieve leeromgeving. 

Doorlopende leerlijn

Kansrijker onderwijs dankzij betere begeleiding tijdens schakelmomenten.

Onderwijskwaliteit

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op hun scholen.

Leergebieden

In het nieuwe curriculum krijgen 21e-eeuwse vaardigheden een grotere rol.

Passend onderwijs

Iedere leerling moet de kans krijgen om zijn of haar talent te ontwikkelen.

Gespecialiseerd onderwijs

Iedere leerling verdient een passende plek binnen het onderwijs.

Nieuwkomers

Regionale samenwerking is een succesfactor bij onderwijs voor nieuwkomers.

Gezonde leefstijl

School speelt een belangrijke rol in het mentaal welbevinden van kinderen.

Sociale veiligheid

De PO-Raad helpt bij het verbeteren van een veilige leeromgeving op scholen.

Leerlingen uit Oekraïne

Vragen, informatie en tools over nieuwkomers uit Oekraïne gebundeld.