Kind vinger omhoog

Werkgeverschap

Hoe krijgen we voldoende goede mensen voor de klas? En hoe houden we ze? Werkgevers in het primair onderwijs staan voor een flinke uitdaging.

De sector moet zorgen voor een goed beroepsbeeld, uitdagend werk en een interessant carrièreperspectief voor zowel leraren, directeuren als ondersteunend personeel. Werknemers voelen zich erkend en gesteund door passende arbeidsvoorwaarden en een goed personeelsbeleid waarover ze mogen meepraten. En ook de werkomgeving - een modern, duurzaam schoolgebouw - is belangrijk.

Personeelsmanagement (HRM)

HRM staat voor Human Resource Management, oftewel personeelsmanagement.

Arbeidsvoorwaarden

Met arbeidsvoorwaarden regel je zaken als salaris, verlof en opleiding.

Financiën

Een goed financieel beleid is gebaseerd op (onderwijskundige) doelen.

Onderwijshuisvesting

Duurzame onderwijshuisvesting is cruciaal is voor goed onderwijs.

Personeelstekort

Het personeelstekort vraagt om structurele investeringen en een langetermijnaanpak.