Man en vrouw kijken in de camera

Goed Bestuur

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Om bestuurders die samenwerken met leraren, schoolleiders, interne toezichthouders, medezeggenschapsraden en hun maatschappelijke omgeving. Om bestuurders die de dialoog aangaan, transparant zijn en zich verantwoorden.

De PO-Raad helpt je graag bij deze professionalisering. En zijn er kwaliteitsproblemen? Ook dan ondersteunen we je.

Bestuurlijke dialoog

Onderwijs wordt beter door heldere afspraken, transparantie en dialoog.

Professionalisering bestuur

Een goed bestuur zorgt voor continue professionalisering.