Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op 27 november 2014 organiseerde de PO-Raad haar eerste thematische conferentie. Het thema Breinstorm – het lerende brein in het onderwijs, trok zo’n 250 deelnemers. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten pleitte in haar inleiding voor het dichter bij elkaar brengen van de wereld van wetenschap en school, en vooral zelf ook te blijven leren en zoeken. Lees het uitgebreide verslag van de BreinStorm.

  • De PO-Raad heeft de afgelopen week verschillende signalen ontvangen van schoolbesturen die te maken hebben met het verzorgen van onderwijs aan kinderen in een regulier asielzoekerscentrum (azc) of een locatie voor tijdelijke opvang van asielzoekers (zogenaamde pol's – procesopvanglocaties).

  • Het is aan scholen en hun besturen om te laten zien dat ze hun bewegingsonderwijs goed kunnen organiseren. In 2017 krijgen alle leerlingen minstens twee uur bewegingsonderwijs per week en wordt het alleen door bevoegde (vak)leerkrachten gegeven. De PO-Raad en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zetten alles op alles om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te maken. Een wet om dit af te dwingen, zoals de Tweede Kamer wil, is onnodig, zei de bewindsman woensdag in een debat.

  • Een goede start is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Goede en stabiele kinderopvang is daarom heel belangrijk. Deze mag dan ook niet worden overgelaten aan de grillen van de markt, zo schrijft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op 28 augustus in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

  • De PO-Raad en VO-raad hebben zich succesvol verzet tegen het landelijk opleggen van bepaalde antipestprogramma's. Dat schrijft dagblad Trouw op 14 juli. Volgens de sectorraden zijn er andere goede methodes beschikbaar als alternatief voor erkende methodes. Scholen moeten meer ruimte hebben pesten aan te pakken op een manier die aansluit bij hun visie.

  • De PO-Raad heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen de organisatie van één voorziening voor alle peuters mogelijk te maken. Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten willen graag zo’n voorziening organiseren, maar de huidige kabinetsplannen reiken voor die ambitie niet ver genoeg. De PO-Raad stuurde donderdag een brief met deze boodschap aan de Kamer. Een voorziening in doorgaande lijn met het onderwijs is volgens de PO-Raad nodig om kinderen een zo goed mogelijke start te geven.

  • Scholen moeten een antipestprogramma hebben dat theoretisch goed is onderbouwd en empirisch adequaat is onderbouwd. Ook moet duidelijk zijn beschreven wat de randvoorwaarden zijn om het programma uit te voeren. Dit zijn de drie hoofdcriteria voor anti-pestprogramma’s. Een commissie van onafhankelijke deskundigen stelde deze criteria op in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • De roep om één basisvoorziening voor kinderen wordt steeds groter. Naast de PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang vindt nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er een dergelijke regeling moet komen.

Pagina's