Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Stel de pilot regelluwe scholen niet alleen open voor scholen met het predicaat excellent, maar voor alle scholen die hun (basis)kwaliteit op orde hebben. De PO-Raad roept de Tweede Kamer samen met de ISBO, LVBS, VO-raad, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB in een brief op hiervoor bij staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) te pleiten. 

  • Onderwijskundige Rikie van Blijswijk heeft aan de hand van persoonlijke verhalen de visies, activiteiten en idealen van schoolbestuurders uitgelicht in het boek 'Zichtbaar!'. Naast de dertien bestuurders die centraal staan in het boek, komen ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, als inleiders aan bod.

  • Noordelijke schoolbesturen zien in samenwerkingsscholen een oplossing voor de dalende leerlingaantallen. Zij juichen daarom het wetsvoorstel voor verruimde wet- en regelgeving rondom de oprichting van dit soort scholen van harte toe, aldus het Dagblad van het Noorden op 30 april.

  • In de sector primair onderwijs werken steeds meer bestuurssecretarissen. Er is een toenemende behoefte onder hen om elkaar te ontmoeten en actuele thema’s en dilemma’s met elkaar te bespreken. De PO-Raad inventariseert daarom of er voldoende behoefte is onder de secretarissen om een eigen kennisgroep voor bestuurssecretarissen op te richten.

  • Het wetsvoorstel dat het oprichten van samenwerkingsscholen poogt te vereenvoudigen moet worden heroverwogen. Dat adviseert de Onderwijsraad, die het voorstel in opdracht van staatssecretaris Dekker (OCW) heeft beoordeeld.

  • Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.

  • Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijkheid? Verslag van Onderwijspoort, een debat over het toezicht van de toekomst. 

  • De PO-Raad wil verschillende initiatieven in het onderwijs elkaar laten aanvullen en versterken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Stichting LeerKRACHT. Dat resulteerde onlangs in een bedrijfsbezoek voor schoolbestuurders die meedoen met LeerKRACHT. De deelnemers zagen op welke manier in een andere omgeving dan het onderwijs handen en voeten wordt gegeven aan een verbetercultuur vanaf de werkvloer.

  • Op 19 februari heeft het DB van de PO-Raad de monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, monitoren hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector primair onderwijs.

Pagina's