Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In de sector primair onderwijs werken steeds meer bestuurssecretarissen. Er is een toenemende behoefte onder hen om elkaar te ontmoeten en actuele thema’s en dilemma’s met elkaar te bespreken. De PO-Raad inventariseert daarom of er voldoende behoefte is onder de secretarissen om een eigen kennisgroep voor bestuurssecretarissen op te richten.

  • Het wetsvoorstel dat het oprichten van samenwerkingsscholen poogt te vereenvoudigen moet worden heroverwogen. Dat adviseert de Onderwijsraad, die het voorstel in opdracht van staatssecretaris Dekker (OCW) heeft beoordeeld.

  • Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.

  • Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijkheid? Verslag van Onderwijspoort, een debat over het toezicht van de toekomst. 

  • De PO-Raad wil verschillende initiatieven in het onderwijs elkaar laten aanvullen en versterken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Stichting LeerKRACHT. Dat resulteerde onlangs in een bedrijfsbezoek voor schoolbestuurders die meedoen met LeerKRACHT. De deelnemers zagen op welke manier in een andere omgeving dan het onderwijs handen en voeten wordt gegeven aan een verbetercultuur vanaf de werkvloer.

  • Op 19 februari heeft het DB van de PO-Raad de monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, monitoren hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector primair onderwijs.

  • Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) roept haar leden op terughoudend om te gaan met mogelijkheid om het honorarium van interne toezichthouders te verhogen. De PO-Raad heeft al eerder aangekondigd dat ze met de VTOI werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders.

  • De PO-Raad werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders. Naar deze leidraad moeten de toezichthouders zich richten bij het vaststellen van hun eigen honorering. De leidraad zal in de ALV van juni 2015 worden vastgesteld.

  • Diversiteit in het primair onderwijs staat centraal in het welkomstwoord van vicevoorzitter Simone Walvisch bij de conferentie voor kleine schoolbesturen op 9 januari 2015. In Driebergen nemen ruim 110 bestuurders, directeuren, schoolleiders en andere betrokkenen deel aan de conferentie.

Pagina's