Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Een aantal jeugdgezondheidsorganisaties (JGZ) hebben scholen een brief gestuurd in het kader van de planning van gezondheidsonderzoeken op school. In de brief geven zij aan dat scholen wettelijk verplicht zijn om gegevens van leerlingen te verstrekken. Dit is niet juist.

  • Scholen hebben moeite om overzicht te krijgen in het leermiddelenaanbod op de markt en vinden het lastig om de onderwijsvisie te vertalen naar een leermiddelenbeleid. Daardoor kiezen ze vaak nog voor leermiddelen en nieuwe lesmethoden die hun streven naar maatwerk in de klas niet optimaal ondersteunen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Verkenning proces leermiddelenkeuze.

  • Het creëren van een online verzamelplaats met lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in het speciaal onderwijs, dat is het doel van de versnellingsvraag van de Onderwijsspecialisten. Binnen deze verzamelplaats komt er speciale aandacht voor het thema mediawijsheid. Dit is nodig omdat leerlingen uit het speciaal onderwijs de mogelijke gevolgen en risico’s van social media onvoldoende kunnen overzien. De PO-Raad en Kennisnet bieden expertise en ondersteuning om deze vraag te beantwoorden.

  • U hoeft het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden: tal van (basis)scholen en besturen delen graag hun ervaringen. Kijk eens op de digitale Inspiratiekaart ICT & Onderwijs. Hierop vindt u interessante voorbeelden uit het hele land over de toepassing van ICT in het onderwijs. Vast ook bij u in de buurt.

  • Het gebruik van digitale oefenprogramma’s in het basisonderwijs levert overwegend positieve resultaten op voor de leerprestaties. Daarnaast werkt het goed als leraar en leerling de controle over het leerproces delen en afwisselen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon.

  • Scholen zijn volop bezig met de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei van kracht wordt. Om scholen op weg te helpen, hebben Kennisnet, de VO-raad en PO-Raad de Aanpak IBP ontwikkeld. Veel scholen maken gebruik van dit online stappenplan, zo ook Stichting Dynamiek die via een versnellingsvraag haar praktijkervaringen deelt met de sector.

  • Heeft uw school of bestuur een prangend vraagstuk op het gebied van ICT in het onderwijs? En is extra ondersteuning gewenst? Dien uw innovatieve ‘versnellingsvraag’ dan snel in! Vanaf woensdag 16 mei vervalt deze mogelijkheid tot gratis begeleiding vanuit Kennisnet en de PO-Raad.

Pagina's