Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De ministers van OCW onderschrijven de zorgen van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak voor het register. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan.

  • De komst van de eerste volledig universitaire lerarenopleiding is een feit. De Radboud Universiteit heeft afgelopen week definitief toestemming gekregen om de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) aan te bieden. De PO-Raad is verheugd, zij stond samen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de wieg van de nieuwe opleiding.

  • Een Research & Development (R&D) agenda ontwikkelen met daarin de belangrijkste en meest urgente kennis- en innovatievraagstukken voor de komende jaren. Dat is het initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). En een dergelijke agenda ontwikkel je niet vóór maar mét het funderend onderwijs. Om deze reden organiseerden de VO-raad, PO-Raad en het NRO een speciale bijeenkomst in de vorm van een versnellingskamer.

  • Het is misschien wel de grootste uitdaging voor het onderwijs de komende jaren en een complex vraagstuk waar geen pasklare oplossing voor is. Het lerarentekort vraagt om een mix van maatregelen én om samenwerking tussen alle betrokkenen. Om ideeën uit te wisselen en de juiste partijen samen te brengen organiseerde de PO-Raad een interactieve sessie over de aanpak van het lerarentekort. Een impressie van een inspirerende ochtend die vooral in het teken stond van uitwisselen.

  • ,,Ik kan de kinderen in mijn klas meer bieden en verwacht dat ik door mijn onderzoek ook meer kan gaan betekenen voor de kinderen op mijn school” en ,,Je gaat veel kritischer kijken en je vraagt je bij iets nieuws altijd af of er onderzoek naar is gedaan.” Dit zijn enkele reacties van leraar-onderzoekers op de studiedag van de werkplaats POINT.

  • De sectorraden maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. Zij verzoeken de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, beiden van Onderwijs, het gesprek hierover met ze aan te gaan. Het doel is om te bezien hoe van het lerarenregister alsnog een succesvol instrument voor bekwaamheidsonderhoud kan worden gemaakt en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een geslaagde implementatie van het lerarenregister.

  • ‘Wat draag jij bij?’ Dat is de vraag die leraren beantwoorden aan het slot van hun videoverhalen over de waarde van het leraarschap in het primair onderwijs. Hun beroepstrots en motivatie kunnen anderen enthousiasmeren voor het lerarenvak. De sociale partners in het primair onderwijs starten de tweejarige online campagne ‘Wat draag jij bij?’ met videoverhalen van leraren. Alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders kunnen hierop aanhaken en hun verhaal tonen met eigen video’s op Facebook en YouTube via de hashtag #watdraagjijbij.

  • Inzichten verkrijgen om de onderwijskwaliteit te verhogen en leraren en schoolleiders de mogelijkheid bieden om onderwijsbeleid te beïnvloeden, dat zijn de doelen van Talis, een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. In 2018 neemt het Nederlandse primair onderwijs voor het eerst deel. En dit kan belangrijke inzichten opleveren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Voorwaarde is wel dat het minimale responspercentage behaald wordt.

Pagina's