Nieuws

Algemene Rekenkamer: 'Scholen en gemeenten, breng vastgoeddata op orde'

De Algemene Rekenkamer vindt dat scholen én gemeenten hun vastgoeddata beter op orde moeten brengen. Dan kunnen bestuurders betere beslissingen nemen en kan het schoolgebouw meer dan 'een zesje' worden, aldus collegelid Kees Vendrik in Schoolfacilities

Vendrik signaleert frictie tussen idealen en financiën. Ouders, personeel en leerlingen beoordelen een school gemiddeld met een zesje. De staatssecretaris wil dat dat hoger wordt, maar stelt nauwelijks eisen aan de functionele eigenschappen van de gebouwen. Die hoge ambitie moet bovendien tot stand komen in een huisvestingsstelsel dat geen prikkels geeft om zo doelmatig mogelijk te opereren. Het maatschappelijk doel (de ambitie) komt dus in conflict met het financiële doel (de bekostiging). Dan is het niet zo vreemd dat scholen niet meer dan een zesje scoren, aldus Vendrik. Hij vreest dat als er niets gebeurt, dat zesje snel minder zal worden.

Lees het hele artikel met Kees Vendrik op Schoolfacilities.nl