Nieuws

Effect regeling duurzame inzetbaarheid op jaarrekening geanalyseerd

De cao-afspraken met betrekking tot het onderwerp duurzame inzetbaarheid leiden bij de diverse onderwijsinstellingen in de diverse sectoren tot vragen en mogelijk verschillende verwerkingen in de jaarrekening. Moet er nu wel of niet een voorziening worden opgenomen? En hoe moet deze voorziening dan worden vastgesteld? In nauw overleg tussen het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de accountants en de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties is opnieuw een analyse gemaakt van het effect van de regelingen op de jaarrekeningen. Deze analyse is onlangs door het ministerie van van OCW gepubliceerd.

Wijziging voor het primair onderwijs

Voor het primair onderwijs leidt dit tot de volgende aanpassing. Naast een voorziening voor de daadwerkelijke gespaarde uren in het kader van het ouderenverlof, moet de voorziening duurzame inzetbaarheid nu ook worden gebaseerd op de daadwerkelijk gespaarde uren (vanuit het basisbudget duurzame inzetbaarheid) voor overige verlofdoeleinden, zoals studieverlof.

Naar aanleiding hiervan heeft de PO-Raad het model voor het bepalen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid aangepast.