Nieuws

Gemeentelijk Onderwijsdebat in Roermond

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat wil het onderwijs aan de gemeentelijke politiek meegeven als het gaat om thema’s als gelijke kansen voor leerlingen, lerarentekort in het primair onderwijs, gevolgen van krimp in het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt?

Kom naar het Gemeentelijk Onderwijsdebat op woensdag 7 maart. Een initiatief van het Lyceum Schöndeln, de Synergieschool en de Stichting van het Onderwijs.

Actuele onderwijsthema’s

Tijdens het onderwijsdebat gaan o.a. de lijsttrekkers van CDA, D66, Demokraten Swalmen, GroenLinks, PvdA, SP en VVD met elkaar in debat over de rol die de gemeente speelt, en zou moeten spelen bij actuele onderwijsthema’s. Zoals de aansluiting tussen zorg, opvang en onderwijs, het voorkomen van uitval en thuiszitten en het onderwijsachterstandenbeleid. Roermond heeft veel aandacht voor deze thema’s en de lokale politici gaan hierover graag met schoolleiders, leraren, leerlingen en iedereen die geïnteresseerd is in het Roermondse onderwijs in gesprek!

Meld u aan!

Het debat vindt plaats op woensdag 7 maart van 15.00 tot 17.00 uur op het Lyceum Schöndeln, Heinsbergerweg 184 in Roermond. U kunt zich opgeven via deze aanmeldpagina. U ontvangt het programma daarna zo snel mogelijk.

Onderwijs beter op de kaart zetten in uw gemeente? In onze brochure vindt u een aantal thema's die relevant zijn voor de lokale politiek en waar u als schoolbestuur invloed op kunt uitoefenen.

Downloads

909.75 KB