Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen: Zo laat je je in jouw gemeente horen voor beter onderwijsbeleid

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat klinkt nog ver weg, maar dit is het moment waarop jij als schoolbestuur het toekomstige lokale beleid voor het primair onderwijs kunt beïnvloeden. Hoe? We zetten een aantal praktische acties voor je op een rij.

Natuurlijk weet je als schoolbestuurder zelf het best wat het primair onderwijs in de gemeente(n) van jouw organisatie het hardst nodig heeft. De PO-Raad heeft een aantal voorbeelden van relevante onderwijsthema’s die op lokaal niveau spelen op een rij gezet: onderwijshuisvesting, de voor- en vroegschoolse educatie, de aanpak van het personeelstekort en inclusiever onderwijs.

Organiseer zelf een lokale themabijeenkomst of onderwijsdebat

  • Organiseer zelf een themabijeenkomst of een debat en nodig de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen in de gemeente van je scholen uit. Iemand uit je organisatie kan het gesprek bijvoorbeeld voorzitten en je kunt lokale pers uitnodigen. Zorg voor aandacht op social media vooraf en heb daar ook aandacht voor de opbrengsten achteraf. Ook kun je een verslag maken van de bijeenkomst en dit publiceren op jouw website, nieuwsbrief, blad of inzenden naar lokale media.

Wat kun je als schoolbestuurder verder doen tijdens de campagneperiode om belangrijke punten onder de aandacht te brengen?

  • Speel een actieve rol bij verkiezingsdebatten die anderen organiseren. Je kunt de aanwezige lijsttrekkers vragen stellen over hoe de politieke partij aandacht wil besteden aan het primair onderwijs in de gemeente van jouw schoolbestuur.
  • Ga in gesprek met de politieke partijen in campagnetijd. Maak je verhaal duidelijk aan de hand van concrete voorbeelden. Vertel bijvoorbeeld wat het personeelstekort voor jouw organisatie betekent en vertel de leden van de politieke partij wat jouw schoolbestuur wil veranderen.
  • De meeste verkiezingsprogramma’s zijn inmiddels vastgesteld of worden in de komende weken gepresenteerd. Bekijk en beoordeel de (belangrijkste) verkiezingsprogramma’s en breng de conclusies via de media naar buiten, vergezeld van jouw visie. Dit kan bijvoorbeeld door een ingezonden brief te sturen naar een lokale krant of door contact te zoeken met een journalist. Ook ouders en leraren kun je informeren over de uitkomsten via de nieuwsbrief van de school, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken in het stemhokje. Ook hierover kun je op social media posten.
  • Jouw kennis kan voor journalisten waardevolle ondersteuning zijn. Zoek contact met een journalist en stel voor politieke partijen naar hun mening over het gemeentelijk beleid ten aanzien van het primair onderwijs te vragen. Sluit aan bij berichten over het onderwijs in de lokale media. Breng je boodschap verder onder de aandacht via een persbericht, artikel, ingezonden brief, de nieuwsbrief of social media accounts van de school.
  • Laat jouw leerlingen lijstrekkers van de grotere politieke partijen in de gemeente van je schoolbestuur interviewen, bijvoorbeeld voor publicatie in het blad of nieuwsbrief van de school. In het interview kan de lijsttrekker vertellen wat de partij doet voor het primair onderwijs.

Plannen? De PO-Raad denkt graag met je mee!

De PO-Raad moedigt schoolbesturen van harte aan om via een van de hierboven genoemde wijzen van zich te laten horen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Heb je plannen om activiteiten te organiseren in de gemeente(n) waar jouw school of scholen staan? De PO-Raad hoort graag van je plannen, ervaringen en acties en denkt graag met je mee. Die informatie kunnen we gebruiken om andere leden te informeren en om voorbeelden van activiteiten te presenteren. Laat het ons weten door contact op te nemen met verenigingsmanager Sander Dankelman.

Onderwijspoort

Tijdens onze jaarlijkse Onderwijspoort praten we verder over de gemeenteraadsverkiezingen met politici en leden. Zet de ochtend van 21 januari alvast in de agenda! Uitnodigingen en meer info volgt snel.

Reclamebord politieke partijen

Downloads

PDF, 94.42 KB