Nieuws

Inzicht in veranderingen bekostiging besturen

Een nieuwe onderwijsbegroting van het kabinet, prijsbijstellingen, een aangepaste regeling bekostiging personeel: Wat betekenen deze ontwikkelingen eigenlijk voor uw schoolbestuur? De PO-Raad zette de verwachte aanpassingen in de bekostiging op een rij zodat u zelf makkelijk de gevolgen voor bestuur kunt bepalen.

Bekijk hier het overzicht.

Aangepaste regeling personele bekostiging PO 2016-2017

Een van de veranderingen, die ook in het overzicht is meegenomen, betreft de regeling bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2016-2017. Deze is kort geleden gepubliceerd. De GPL voor het onderwijzend personeel, en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, is ten opzichte van de in september vastgestelde personele bekostiging 2015-2016 verhoogd met 0,452 procent.

Prijsaanpassingen

De prijsaanpassingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde regeling personele bekostiging 2016/2017 (d.d. 17 maart 2016) is 0,485 procent. Deze ophoging is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

  1. Het functiemixbudget voor de eerste 7 maanden van het kalenderjaar 2017 is nu verdisconteerd in de regeling bekostiging (ca. 0,15 procent). In totaal is nu ca. €360 mln. toegevoegd aan de lumpsum in het kader van het actieplan leerkracht.
  2. In de regeling bekostiging 2016-2017 is nu ook de volledige compensatie verwerkt voor de stijging van de ABP- premiestijging van 1 procent per 1 april 2016. Let wel, dit is een tijdelijke ophoging van de personele bekostiging tot en met 31 december 2016 (ca. 0,34 procent). Voor de jaren 2017 en verder is structurele dekking gevonden in de loonparagraaf van de cao 2016.

Toolbox Financiën

Als gevolg van de aangepast personele bekostiging 2016-2017 zijn ook de modellen in de toolbox Financiën aangepast.

Downloads

244.5 KB